Kehittämisen painopisteet – Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen kehittämisen painopisteet löytyvät Etelä-Suomen osiosta.

Varsinais-Suomi kuuluu Länsi-Suomen suuralueeseen ELY-keskusten välittämien EAKR-yritystukien sekä ESR+-tukien osalta. Välittävänä toimielimenä Länsi-Suomessa toimii Keski-Suomen ELY-keskus.