Työkaluja verkkoauttamiseen: kokemusasiantuntijoiden digiloikka


Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja. Monipuolisen koulutuksen avulla kokemusasiantuntijoille pyritään avaamaan uusia työllistymismahdollisuuksia ja kykyä kehittää matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotoja. Hankkeen toimenpiteet tukevat myös työuran alkutaipaleella olevia kokemusasiantuntijoita tarjoamalla koulutuksellista työnohjausta sekä lisäkoulutusta työssä jaksamisen ja työetiikan teemoista.

Haastateltavana:

Tiina Leppäniemi

Hankeasiantuntija, liiketalouden lehtori
Laurea-ammattikorkeakoulu

Koronapandemian myötä kokemusasiantuntijoidenkin työtehtävät siirtyivät digialustoille ja etätyöpisteisiin. Verkkoauttamisen tarve on korostunut entisestään ja hankkeen avulla pyritään parantamaan kokemusasiantuntijoiden osaamista digitaalisten työvälineiden parissa.

- Taustaselvityksemme mukaan kohderyhmän digiosaamisen taso on melko alhainen mutta oppimishalu korkea. Kasvavaan verkkovälitteisten palvelujen kysyntään hankkeessa vastataan uusin ideoin ja kokeiluin, joista saadaan tuloksia loppuvuodesta 2022, kertoo hankeasiantuntija Tiina Leppäniemi.

 

Syksyllä 2022 alkavat verkkoseminaarit ovat avoinna kaikille asiasta kiinnostuneille

Koulutuksia järjestetään lähiopetuksena, hybridimallisina ja kokonaan verkossa. Yksi käytössä olevista, hankkeessa kehitetyistä, koulutusmalleista on kolmiosainen kokonaisuus, joka Leppäniemen mukaan yhdistää oppijan, työelämän ja yhteiskunnan siten, että yksilön minäkyvykkyys ja kertyvä tietotaito yhdistetään todelliseen työelämään ja näitä tasoja tarkastellaan myös yhteiskunnallisella otteella tutkimalla opiskeltavan aiheen ilmenemistä laajemmassa kontekstissa.

   ​​​​​​​  Hankeasiantuntija Tiina Leppäniemi:

"Erityisen hyvin kokemusasiantuntijan oppimispolkua kuvasi raportointikoulutus, jolle osallistuva opiskelija kertoi pelkäävänsä kaikkea, mikä tapahtuu tietokoneella. Kurssin lopuksi hän palautti itse luomansa pivot-taulukon, jonka avulla pidetään nyt kirjaa erään päiväkeskuksen kävijöistä ja heidän palvelutarpeistaan."

Hankkeessa luodaan koulutusmateriaalia sekä kaikille avointa tietoa digitaalisten työkalujen hyödyntämisestä. Koulutukset on suunnattu erityisesti rikos- ja päihdetaustaisille kokemusasiantuntijoille, mutta hankkeen monet muut tilaisuudet, kuten syksyllä 2022 alkavat säännölliset lyhyet verkkoseminaarit, ovat avoinna kaikille asiasta kiinnostuneille. Hankkeessa valmistellaan jo koko toiminta-ajalta kerättäviä tuloksia ja materiaaleja loppujulkaisuun.

Hanke toimii myös tärkeänä äänitorvena koko kokemusasiantuntijuutta koskevan tiedon levittämisessä.

Hankkeen tiedot

  • Hankkeen nimi: Kokemusasiantuntijat verkossa
  • Hankekoodi: S22541
  • Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet
  • Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen
  • Kustannusmalli: Flat rate 17 %
  • Hankkeen toteuttaja: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
  • 1.9.2021 - 31.8.2023
  • Kokonaiskustannukset 297 803

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Laurea-ammattikorkeakoulu on kuudella kampuksella Uudellamaalla toimiva ammattikorkeakoulu. Yhteisöömme kuuluu noin 7 800 opiskelijaa, 660 henkilökunnan jäsentä sekä yli 30 000 alumnia.

Lähteet: