Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027

Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioiminen on osa vaikuttavaa ja laadukasta ohjelmatyötä ja ehkäisee syrjintää. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi -ohjelmassa nämä teemat on huomioitu läpäisevästi kaikissa erityistavoitteissa. Lisäksi niitä kehitetään erityisesti niihin keskittyvillä hankkeilla. Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio -valtakunnallisen teeman päätavoitteena on tukea ohjelman toimeenpanoa ja toimijoita tässä työssä mm. koulutuksien, tiedontuotannon ja viestinnän keinoin. Koordinaatio- ja tukitoimilla varmistetaan teemojen valtavirtaistamista, juurruttamista ja hyödyntämistä niin kansallisesti kuin alueilla ja kunnissa. 

Valtakunnallinen teema

  • Tukee (välittäviä viranomaisia) osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvoa erityisesti kehittävien hankkeiden hakujen laadukkaassa järjestämisessä. Lisää projektitoteuttajien ja viranomaisten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotietoisuutta ja -asiantuntemusta sekä kehittää tulosten arviointitaitoja
  • Fasilitoi ET 4.3. hankkeiden yhteistyötä, kokoaa ja levittää parhaita käytäntöjä ko. hankkeiden käyttöön ja yleisemmin yhteiskunnassa
  • Tuottaa tietoa osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämisen teemoista, seuraa valtakunnallista sekä kansainvälistä teemoista käytävää keskustelua ja välittää sitä hankkeiden kehittämistyön tueksi. Järjestää koulutus- ja vaikuttajatilaisuuksia. 
  • Kehittää osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon mittareita ja arviointimenetelmiä.  Tukee sukupuolten tasa-arvoon liittyvien ohjelmakauden tavoitteiden ja valtavirtaistamisen seurantaa ja raportointia 
  • Tukee ohjelmatoimijoita osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvässä viestinnässä.
  •  Varmistaa aiempien ohjelmakausien koordinaatiohankkeiden tulosten hyödyntämistä ja jatkaa niiden kehittämistä (Sokra, Solmu, Osuma, Valtava)

Yhteyshenkilöt

 
Annamari Asikainen
erityisasiantuntija
Sosiaali- ja terveysministeriö
annamari.asikainen(at)gov.fi

Merja Niemi
neuvotteleva virkamies
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 029 533 0229
merja.niemi(at)gov.fi

Iida Partanen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
 

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio

Anna Keto-Tokoi
hankejohtaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
P. 029 524 7074
[email protected]
Erika Mäntylä
asiantuntija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
erika.mantyla(at)thl.fi
Lisätietoa (thl.fi)

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio

Elina Weckström
hankepäällikkö
P. 050 306 5588
elina.weckstrom(at)sos-lapsikyla.fi
Urpo Uusitalo
kumppanuuspäällikkö
P. 040 099 5546
urpo.uusitalo(at)nuortenakatemia.fi
Lisätietoa (www.osallisuudenkoordinaatio.fi)