Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021-2027

Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioiminen on osa vaikuttavaa ja laadukasta ohjelmatyötä ja ehkäisee syrjintää. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi -ohjelmassa nämä teemat on huomioitu läpäisevästi kaikissa erityistavoitteissa. Lisäksi niitä kehitetään erityisesti niihin keskittyvillä hankkeilla. Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio -valtakunnallisen teeman päätavoitteena on tukea ohjelman toimeenpanoa ja toimijoita tässä työssä mm. koulutuksien, tiedontuotannon ja viestinnän keinoin. Koordinaatio- ja tukitoimilla varmistetaan teemojen valtavirtaistamista, juurruttamista ja hyödyntämistä niin kansallisesti kuin alueilla ja kunnissa. 

Valtakunnallinen teema

  • Tukee (välittäviä viranomaisia) osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvoa erityisesti kehittävien hankkeiden hakujen laadukkaassa järjestämisessä. Lisää projektitoteuttajien ja viranomaisten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotietoisuutta ja -asiantuntemusta sekä kehittää tulosten arviointitaitoja
  • Fasilitoi ET 4.3. hankkeiden yhteistyötä, kokoaa ja levittää parhaita käytäntöjä ko. hankkeiden käyttöön ja yleisemmin yhteiskunnassa
  • Tuottaa tietoa osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämisen teemoista, seuraa valtakunnallista sekä kansainvälistä teemoista käytävää keskustelua ja välittää sitä hankkeiden kehittämistyön tueksi. Järjestää koulutus- ja vaikuttajatilaisuuksia. 
  • Kehittää osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon mittareita ja arviointimenetelmiä.  Tukee sukupuolten tasa-arvoon liittyvien ohjelmakauden tavoitteiden ja valtavirtaistamisen seurantaa ja raportointia 
  • Tukee ohjelmatoimijoita osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvässä viestinnässä.
  •  Varmistaa aiempien ohjelmakausien koordinaatiohankkeiden tulosten hyödyntämistä ja jatkaa niiden kehittämistä (Sokra, Solmu, Osuma, Valtava)