Interreg-ohjelmat 2021–2027

Euroopan alueellisen yhteistyö (EAY) -tavoitteen ohjelmat, eli Interreg-ohjelmat ovat osa EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa.

Interreg-ohjelmilla tuetaan raja-alueiden ja laajempien, rajat ylittävien yhteistyöalueiden integroitumista sekä alueiden ja kaupunkien välisten verkostojen syntymistä ja vahvistumista. Yhteistyötä lisäämällä, kokemusten vaihtoa edistämällä ja hyviä käytäntöjä levittämällä ohjelmat vaikuttavat alueiden kilpailukykyyn ja taloudelliseen kehitykseen. Ohjelmilla edistetään myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisia ympäristötavoitteita.

Lisäksi ohjelmilla vahvistetaan Itämeren aluetta eurooppalaisena ja globaalina talousalueena sekä etsitään yhteisiä ratkaisuja pohjoisten harvaan asuttujen alueiden haasteisiin.

Suomi osallistuu 2021–2027 kaudella kahdeksan Interreg-ohjelman toimeenpanoon:

Rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat

  • Aurora                                                      
  • Central Baltic     

Valtioiden välisen yhteistyön ohjelmat

  • Northern Periphery and Arctic                       
  • Baltic Sea Region                      

Alueiden välisen yhteistyön ohjelmat

  • Interreg Europe                      
  • Interact                                     
  • ESPON                                       
  • Urbact                                        

Kolarctic, Karelia ja South-East Finland - Russia Interreg-ulkorajaohjelmien valmistelu on pysäytetty Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Yhteistyö 2021–2027 Interreg-ohjelmissa käynnistyy kevään 2022 aikana. Aikataulu ohjelma-asiakirja valmistumiselle, kansalliselle ja komission hyväksymiselle sekä ensimmäisten hakukierrosten aukeamiselle vaihtelee ohjelmittain. 

Lisätietoa ohjelmakohtaisista valmisteluista on saatavilla ohjelmien kotisivuilta ja sosiaalisen median kanavista sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjelmavastaavilta.