Interreg-ohjelmat 2021–2027

Euroopan alueellisen yhteistyö (EAY) -tavoitteen ohjelmat, eli Interreg-ohjelmat ovat osa EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa.

Interreg-ohjelmilla tuetaan raja-alueiden ja laajempien, rajat ylittävien yhteistyöalueiden integroitumista sekä alueiden ja kaupunkien välisten verkostojen syntymistä ja vahvistumista. Yhteistyötä lisäämällä, kokemusten vaihtoa edistämällä ja hyviä käytäntöjä levittämällä ohjelmat vaikuttavat alueiden kilpailukykyyn ja taloudelliseen kehitykseen. Ohjelmilla edistetään myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisia ympäristötavoitteita.

Lisäksi ohjelmilla vahvistetaan Itämeren aluetta eurooppalaisena ja globaalina talousalueena sekä etsitään yhteisiä ratkaisuja pohjoisten harvaan asuttujen alueiden haasteisiin.

Suomi osallistuu 2021–2027 -ohjelmakaudella kahdeksan Interreg-ohjelman toimeenpanoon.

Suomi osallistui 2014–2020 -ohjelmakaudella kolmeen ENI CBC -ulkorajayhteistyöohjelmaan: Karelia, Kolarctic ja Kaakkois-Suomi – Venäjä. Ohjelmien toimeenpano tuensaajien osalta jatkuu 2023 loppuun asti. Ohjelmat suljetaan lopullisesti 2025 vuoden alussa.

Suomessa toimivat Interreg-ohjelmat

Rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat​​​​​

Valtioiden välisen yhteistyön ohjelmat

Alueiden välisen yhteistyön ohjelmat