Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta

Valtakunnalliseen teemaan Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta on varattu yhteensä 23 M€, ja sen läpileikkaavana toimintatapana on arjen yhteistyön syventäminen eri toimijoiden ja hallinnonalojen kesken. Valtakunnalliset pilotti- ja kehittämishankkeet keskittyvät seuraaviin teemoihin:

  • Haavoittuvassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden tunnistaminen ja arjessa tukeminen torjumalla ylisukupolvista syrjäytymistä ja oppimiseroja erityisesti työmarkkinoiden ulkopuolella olevia, vähävaraisia tai muutoin vaikeassa asemassa olevia perheitä ja niissä asuvia lapsia, nuoria ja vanhempia aktiivisesti tukemalla ja kannustamalla.
  • Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelevien eri alojen ammattilaisten osaamisen vahvistaminen kehittämällä toimintakulttuureja ja –käytäntöjä lasten, nuorten ja perheiden pärjäävyyttä ja osallisuutta edistäviksi sekä vahvistamalla voimavaraistavan ohjauksen ja tuen osaamista varhaiskasvatuksessa, kaikilla koulutusasteilla ja siirtymä-/nivelvaiheissa.
  • Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen aktiiviseen ja yhdenvertaiseen osallistumiseen kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä ohjattuun vapaa-ajan toimintaan

Yhteyshenkilöt

 

Elina Palola
sosiaalineuvos
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 029 516 3595
etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Merja Niemi
neuvotteleva virkamies
Opetus- ja kulttuuriministeriö
P. 029 533 0229
merja.niemi(at)gov.fi
Iida Partanen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
 

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio

Elina Weckström
hankepäällikkö
P. 050 306 5588
elina.weckstrom(at)sos-lapsikyla.fi
Urpo Uusitalo
kumppanuuspäällikkö
P. 040 099 5546
urpo.uusitalo(at)nuortenakatemia.fi
Lisätietoa (www.osallisuudenkoordinaatio.fi)