Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022–2025: Uusinajattelijoiden kestävä kotisatama

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma rakentuu kokonaisvaltaisen kestävyyden edistämiselle. Maakunta tähtää tulevaan visionaan Uusinajattelijoiden kestävä kotisatama. 

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma sisältää seuraavien neljän vuoden aluekehittämisen painopisteiden ohella vuoteen 2040 ulottuvan vision sekä älykkään erikoistumisen strategian painotukset. Lähivuosien painopisteet on rakennettu maakunnan vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta. Ne on kiteytetty neljäksi kehittämisen kärjeksi. Kullakin kärjellä on oma, tavoitteita täsmentävä visionsa. Näitä ilmentävät aihetunnisteet eli hashtagit. Jokaiseen ohjelman kehittämiseen kärkeen kytkeytyvät myös älykkään erikoistumisen tavoitteet, jotka syventävät sitä TKI-toiminnan osalta.

Maakuntaohjelmaa läpileikkaavat muutosvoimat ovat saavutettavuus, digivoima, kokeilukulttuuri ja kansainvälisyys. 

Maakunnan kehittämisen painotukset 2022–2025 ovat:  

Välittävä eKarjala #kumppanit

 • Terveellisten elintapojen edistäminen yhteistyössä

 • Mielen hyvinvointi voimavarana

 • Työllisyyden edistäminen monialaisesti  

 • Käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut (älykäs erikoistuminen)

Yritteliäs eKarjala #tuloksentekijät

 • Vireä ja vetovoimainen elinkeinoympäristö

 • Osaamisen ja osaajien saatavuus sekä sujuva siirtymä työelämään

 • Yrittäjyysilmapiiri ja yhteiskehittäminen  

 • Uudistuva teollisuus ja yrittäjyys (älykäs erikoistuminen)

Ympäristövastuullinen eKarjala #uusinajattelijat

 • Hiilineutraali maakunta kokeilualustana ilmastovaikuttaville ratkaisuille

 • Kestävä luonnonvarojen käyttö, bio- ja kiertotalous

 • Monimuotoinen luonto ja laadukkaat vesivarat

 • Vihreän siirtymän edelläkävijyys (älykäs erikoistuminen)

Vilkasliikkeinen eKarjala #pelinrakentajat

 • Muutosmyönteisyyden ja me-hengen lisääminen

 • Kulttuurista elin- ja lumovoimaa sekä hyvinvointia

 • Saimaan alueen matkailun kehittäminen

 • Elämystalouden vahvistaminen (älykäs erikoistuminen)

 

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 20222025

Etelä-Karjalan innovaatiostrategia 20222025 (Älykkään erikoistumisen strategia)


Lisätietoja:

Laura Peuhkuri
Aluekehityspäällikkö
Etelä-Karjalan liitto
puh. 040 631 5970
etunimi.sukunimi(at)ekarjala.fi