Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Euroopan komission päätöksellä Suomi saa oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta 465 miljoonaa euroa uutta EU-rahoitusta. Tämän summan päälle valtio osoittaa hankkeisiin kansallista rahoitusta. Rahastosta käytetään lyhennettä JTF sen englanninkielisen nimen mukaisesti. Lyhenne tulee sanoista Just Transition Fund.  

Tavoitteena monipuolistaa maakunnan elinkeinoja

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta tuetaan vihreän talouden työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä vihreän teknologian ratkaisujen kehittämistä. Suomessa tuetaan yli 1 900:aa siirtymäalueilla toimivaa pk-yritystä, jotka kärsivät talouskasvun hidastumisesta ja syrjäisen sijainnin aiheuttamista haasteista.

Rahasto tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia yrityksille tehdä yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa. Noin 4 000 yrityksen arvioidaan hyötyvän tästä mahdollisuudesta. Tämän ansiosta odotetaan syntyvän 1 800 uutta innovaatiota, palvelua tai tuotetta. Tavoitteena on luoda 3 700 uutta työpaikkaa alueille, joihin ilmastoneutraaliin talouteen siirtyminen vaikuttaa eniten, todetaan komission tiedotteessa.

Rahastolla tuetaan muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

  • Liiketoiminnan uudistamista, kansainvälistymistä ja elinkeinoelämälähtöistä tki-toimintaa
  • Osaamisen kehittämistä ja uudenlaisia työllistymismahdollisuuksia sekä vastataan paikallisiin ja alueellisiin työvoimatarpeisiin
  • Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuja
  • Turvetuotantoalueiden ennallistamista ja jatkokäyttöä 

JTF-rahoituksen toimeenpanoa ohjaavat maakunnalliset siirtymäsuunnitelmat. Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yhteenlaskettu EU- ja valtion rahoituksen potti ohjelmakaudella 2021–2027 on noin 180 miljoonaa euroa, josta EU-osuus on 140 miljoonaa euroa. Etelä-Savossa uutta rahoitusta on käytettävissä 43 miljoonaa, Pohjois-Karjalassa 55,5 miljoonaa ja Pohjois-Savossa 82 miljoonaa euroa. 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) sisältyy uutena rahoituksena Uudistuva ja Osaava Suomi -ohjelmaan. Suomessa rahoitusta voidaan hyödyntää alueilla, joilla vähennetään turpeen energiakäyttöä ja vauhditetaan vihreää siirtymää.

JTF-rahoitushaut ovat käynnistyneet keväällä 2023. Rahoitusta on haettavissa maakuntien liitoilta ja ELY-keskukselta. 

Rahoitushauista tiedotetaan rakennerahastot.fi sivustolla ja viranomaisten omilla verkkosivuilla.

Perehdy JTF:n sisältöihin:

Uudistuva ja Osaava Suomi -ohjelma sisältäen JTF-osuuden

Alueelliset siirtymäsuunnitelmat maakunnittain

TEM:n tiedote JTF-rahoituksesta

Itä-Suomen maakuntien yhteinen tiedote: EU:lta Itä-Suomeen yli 140 miljoonaa euroa uusiin ilmastotekoihin

Tiedote Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla

Tiedote Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivuilla

Tiedote Pohjois-Savon maakuntaliiton sivuilla