Rahoituksen hakeminen

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastoista voi hakea tukea hankkeille, joita toteutetaan yhden maakunnan alueella, usean maakunnan alueella tai valtakunnallisesti. Tällä sivustolla on kerrottu Itä-Suomen alueella toimivien rahoittajien rahoituksista.  Lisätietoa Itä-Suomen sekä sen maakuntien kehittämisen painopisteistä löydät sille tarkoitetusta osiosta.

Rahoittavat viranomaiset ilmoittavat rahoituksen haut ja niiden teemat sekä hakemusten jättöaikataulut Hakuajat-osiossa, omilla verkkosivuillaan sekä muilla yleisillä viestintäkanavilla. EURA 2021- järjestelmästä löytyvät rahoittajakohtaiset hakuilmoitukset, joissa  kerrotaan, mihin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin haut kohdistuvat.

Lisätietoa hakemisesta löydät Hanketoimijalle -otsikon alta. Siellä on tietoa siitä, millaisiin hankkeisiin rahoitusta voidaan myöntää ja miten hakemuksia jätetään viranomaisille. 

Osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto+ (ESR+) rahoituksesta on sovittu käytettäväksi ns. valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen. Lisätietoa valtakunnallisista teemoista 

Maakuntakohtaisiin rahoitushakusuunnitelmiin pääsee vasemmalla olevan valikon kautta.