Interreg-ohjelmien kansallinen vastinrahoitus 2021-2027

Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen hallinnointi muuttuu ohjelmakaudelle 2021-2027. Kansallista vastinrahoitusta haetaan jatkossa vasta sen jälkeen, kun hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Interreg-ohjelmasta. Sitoumusmenettely ei ole enää käytössä.

Kansallisen vastinrahoituksen määrä on enintään 70 % hankkeen suomalaisten tuensaajien muusta kuin EU:n rahoitusosuudesta. Määrä voi olla tätä pienempi esimerkiksi valtiontukisäännöistä johtuen.

Kansallista vastinrahoitusta haetaan joko Uudenmaan liitosta tai Lapin liitosta, joihin kansallisen vastinrahoituksen hallinnointitehtävät on koottu. 

Uudenmaan liitto hoitaa seuraavien ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen asiat:

 • Interreg Central Baltic
 • Interreg Baltic Sea Region
 • URBACT

Lapin liitto hoitaa seuraavien ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen asiat:

 • Interreg Aurora
 • Interreg Northern Periphery and Arctic (NPA)
 • Interreg Europe

Uudenmaan liitto ja Lapin liitto yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa valmistelevat parhaillaan kansallisen vastinrahoituksen myöntöprosessia. Kansallisen vastinrahoituksen hakemuslomake tulee saataville liittojen verkkosivuille kevään 2022 aikana. Liitot myös tarjoavat neuvontaa ohjelmakohtaisesti kansallisen vastinrahoituksen hakemiseen ja myöhemmin raportointiin liittyviin kysymyksiin. 

Yhteystiedot ja Interreg-ohjelmien kansallinen vastinrahoitus:

Uudenmaan liitto                                     
Erityisasiantuntija Antti Taronen               
[email protected]             
p. 040 507 9998                                        

Lapin liitto:
Interreg-asiantuntija Maiju Jolma-Taylor
[email protected]
p. 040 660 8546

Työ- ja elinkeinoministeriö:
Neuvotteleva virkamies Riitta Vartia
[email protected]
p. 029 506 4966

Interreg-ohjelmien hallinnolliset tarkastukset

Ohjelmakaudella 2014-2020 yksityiset tilintarkastajat vastasivat ensimmäisen tason tarkastuksesta (FLC, first level control) Interreg-ohjelmissa. Ohjelmakaudella 2021-2027 hallinnolliset tarkastukset suoritetaan kahdessa maakunnan liitossa eli Uudenmaan liitossa ja Lapin liitossa. Tarkastus on jatkossa hankkeille ilmainen. Maksatushakemus (raportti) lähetetään joko Uudenmaan liittoon tai Lapin liittoon riippuen siitä, kumpi taho toimii kyseisen ohjelman hallinnollisena tarkastajana.

Uudenmaan liitto hoitaa seuraavien ohjelmien hallinnolliset tarkastukset:

 • Interreg Central Baltic
 • Interreg Baltic Sea Region
 • URBACT
 • Interact

Lapin liitto hoitaa seuraavien ohjelmien hallinnolliset tarkastukset:

 • Interreg Aurora
 • Interreg Northern Periphery and Arctic (NPA)
 • Interreg Europa

Mikäli suomalainen hanketoimija osallistuu johonkin muuhun Interreg-ohjelmaan, tällaisen hankkeen tarkastus suoritetaan Uudenmaan liitossa.

Lisätietoja: 18.1.2022 Interreg info-tilaisuuden esitykset 

Lainsäädäntö

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) keskeiset kohdat:

 •  Luvussa 4 kuvataan Interreg-ohjelmien hallinnon toimeenpanoa Suomessa (31-41 §)

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021)

 •  Luvussa 3 kuvataan Uudenmaan liiton ja Lapin liiton tehtäviä (17-23 §)

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021)

 •  Luvussa 2 kuvataan yleisellä tasolla tukimenettely, joka koskee myös Interreg-ohjelmien kansallista vastinrahoitusta (19-36 §)
 • Luvussa 4 kuvataan erityisesti Interreg-ohjelmien kansallista vastinrahoitusta koskevia poikkeuksia ja lisäsäännöksiä (59-69 §)
 • Luvussa 5 kuvataan tarkastuksia (70-74 §)

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (867/2021)

 • Luvussa 3 kuvataan tarkemmalla tasolla yleistä tukimenettelyä, joka koskee myös Interreg-ohjelmien kansallista vastinrahoitusta (9-17 §)
 • Luvussa 6 kuvataan tarkemmin Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen tukemista ml. hakeminen ja maksaminen (31-37 §)