Sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohanke

TL 5. Sosiaalisten innovaatioiden Suomi keskittyy lastensuojelun innovatiiviseen kehittämiseen. Erityistavoite ET 5.h. ”Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen” rahoitukseen on varattu 4 milj. € valtakunnalliseen koordinaatiohankkeeseen + 26 milj. € alueille. Valtakunnallinen koordinaatiohanke tukee alueellisia pilottihankkeita, joiden yhteisinä strategisina tavoitteina ja painopisteinä ovat: 

  • 13-17- vuotiaiden lasten sijoitusten määrän vähentäminen laadukkailla ja vaikuttavilla, lasten ja perheiden arjen tarpeisiin vastaavilla lastensuojelun avohuollon tukitoimilla, työmenetelmillä ja palveluilla.
  • koko perheen ja erityisesti vanhemmuuden tukeminen huostaanottotilanteessa, huostaanoton aikana ja sitä purettaessa sekä muissa siirtymävaiheissa, jotta perheen vuorovaikutussuhteet ja toimintavalmiudet vahvistuisivat eikä kukaan jäisi yksin.
  • jälkihuollon uudistaminen monialaiseksi aikuistumisen tueksi, jotta kaikilla nuorilla olisi valmiudet pärjätä itsenäisesti ja edetä tavoitteidensa suuntaisesti koulutukseen ja työelämään.
  • lastensuojelun sijaishuollon palvelujen ja muun palvelujärjestelmän systemaattisen yhteistyön kehittäminen ja uudistaminen siten, että palvelujärjestelmä kykenee vaikuttavasti ja pitkäjänteisesti vastaamaan sijaishuollossa olevien lasten mielenterveys- ja päihdeongelmiin.

Yhteyshenkilöt

 
Elina Palola
sosiaalineuvos
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 029 516 3595
etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Susanna Hoikkala
neuvotteleva virkamies
Sosiaali- ja terveysministeriö
P. 029 516 3482
susanna.hoikkala(at)gov.fi
Iida Partanen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi
 

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke (SOILA)

Tanja Hirschovits-Gerz
hankepäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
P. 029 524 7954
tanja.hirschovits-gerz(at)thl.fi
 
Lisätietoja (thl.fi)