Sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohanke

TL 5. Sosiaalisten innovaatioiden Suomi keskittyy lastensuojelun innovatiiviseen kehittämiseen. Erityistavoite ET 5.h. ”Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen” rahoitukseen on varattu 4 milj. € valtakunnalliseen koordinaatiohankkeeseen + 26 milj. € alueille. Valtakunnallinen koordinaatiohanke tukee alueellisia pilottihankkeita, joiden yhteisinä strategisina tavoitteina ja painopisteinä ovat: 

  • 13-17- vuotiaiden lasten sijoitusten määrän vähentäminen lastensuojelun avohuollon laadukkailla ja vaikuttavilla, lasten ja perheiden tarpeisiin vastaavilla arjen tukitoimilla, työmenetelmillä ja palveluilla;
  • Koko perheen ja erityisesti vanhemmuuden tukeminen huostaanottotilanteessa, huostaanoton aikana ja sitä purettaessa sekä muissa siirtymävaiheissa, jotta perheen vuorovaikutussuhteet vahvistuisivat eikä kukaan jäisi yksin;
  • Jälkihuollon uudistaminen monialaiseksi aikuistumisen tueksi, jotta kaikilla nuorilla olisi valmiudet pärjätä itsenäisesti ja edetä tavoitteidensa suuntaisesti koulutukseen ja työelämään; 
  • Lastensuojelun sijaishuollon erityisen huolenpidon palvelujen parantaminen kiinnittämällä erityistä huomiota palvelujen yksilölliseen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä erityisen huolenpidon jakson jälkeiseen tavoitteelliseen tukeen. Tämä edellyttää koko yksilöllisen palvelukokonaisuuden tulosten seurantaa ja arviointia yhdessä lapsen ja hänen läheistensä kanssa.