Vihreä siirtymä

Ympäristöministeriön vastuulla on kolme vihreätä siirtymää vauhdittavaa valtakunnallista teemaa, jotka perustuvat EAKR-ohjelmaan. 

Kokonaisuudessa rahoitetaan hankkeita, joissa kehitetään laajasti hyödynnettäviä ja skaalautuvia ratkaisuja. Ne voivat olla esimerkiksi kokeilukulttuuriin ja uusien toimintamallien esiintuomiseen liittyviä demonstraatiohankkeita. Tulosten tulee tähdätä valtakunnalliseen hyödynnettävyyteen.

Rahoitusta voivat hakea muun muassa yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, muut alueelliset toimijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä yhdistykset ja säätiöt.

Energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen teemoissa rahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja kiertotalouden teemassa Hämeen ELY-keskus. Haku järjestetään lähtökohtaisesti vuosittain. Teemojen painopisteitä tarkennetaan hakukohtaisesti.

Ajankohtaista

Vihreän siirtymän valtakunnallinen koordinaatiohanke on käynnistynyt

Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilöt:

Jukka Lokka
Luonnonvarakeskus Luke
P. +358 29 532 2737
jukka.lokka(at)luke.fi

Tiina Puotinen
Oamk
P. +358 50 3503022
tiina.puotinen(at)oamk.fi

Milla Anttila
HAMK
P. +358 50 911 1343
milla.anttila(at)hamk.fi