Vihreä siirtymä

Ympäristöministeriön vastuulla on kolme vihreätä siirtymää vauhdittavaa valtakunnallista teemaa, jotka perustuvat EAKR-ohjelmaan. 

Kokonaisuudessa rahoitetaan hankkeita, joissa kehitetään laajasti hyödynnettäviä ja skaalautuvia ratkaisuja. Ne voivat olla esimerkiksi kokeilukulttuuriin ja uusien toimintamallien esiintuomiseen liittyviä demonstraatiohankkeita. Tulosten tulee tähdätä valtakunnalliseen hyödynnettävyyteen.

Rahoitusta voivat hakea muun muassa yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, muut alueelliset toimijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä yhdistykset ja säätiöt.

Energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen teemoissa rahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja kiertotalouden teemassa Hämeen ELY-keskus. Haku järjestetään lähtökohtaisesti vuosittain. Teemojen painopisteitä tarkennetaan hakukohtaisesti.

Teemakokonaisuuden toteutuksen tueksi on käynnistynyt koordinaatiohanke vuoden 2023 alusta. Vihreän siirtymän koordinaatiohanke tukee hankehakijoita ja -toteuttajia. Lisätietoja koordinaatiohankkeen verkkosivuilla

Koordinaatiohankkeen yhteyshenkilöt

Olli Voutilainen, Luonnonvarakeskus Luke
P. +358 29 532 2402, olli.voutilainen(at)luke.fi

Harri Määttä, Oamk
P. +358 50 599 6612, harri.maatta(at)oamk.fi

Milla Anttila, HAMK
P. +358 50 911 1343, milla.anttila(at)hamk.fi

Ajankohtaista

Vihreän siirtymän teemakohtaiset haut käynnissä 2.10.2023 saakka:

​​​Katso lisätietoa Vihreän siirtymän materiaalipankista