Rahoituksen hakeminen - Pohjois-Suomi

Rahoituksen kohdentamista ohjaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma, joka sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimenpiteet. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-aluetta ovat Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu. Keski-Pohjanmaalla rahoitusta myöntää Keski-Suomen ELY-keskus. ELY-keskukset myöntävät toiminta-alueillaan EAKR-, ESR- ja JTF-rahoitusta.

Maakuntien liitot myöntävät alueillaan EAKR-rahoitusta ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitusta. 

Tältä sivustolta löydät tietoa ohjelmakauden 2021–2027 rahoituksesta. Ohjelmakauden 2014–2020 hakuja on vielä käynnissä ja niistä tiedotetaan myös tällä sivustolla. Vanhan ohjelmakauden hakuohjeet löytyvät ohjelmakauden 2014–2020 sivustolta. JTF-rahoituksen haut käynnistyvät vuonna 2023.