Rahoituksen hakeminen - Pohjois-Suomi

Rahoituksen kohdentamista ohjaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma, joka sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimenpiteet. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-aluetta ovat Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu. Keski-Pohjanmaalla rahoitusta myöntää Keski-Suomen ELY-keskus. ELY-keskukset myöntävät toiminta-alueillaan EAKR-, ESR- ja JTF-rahoitusta.

Maakuntien liitot myöntävät alueillaan EAKR-rahoitusta ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitusta.