Tuloksia ja kokemuksia

Päivitämme sivua ohjelmakauden edetessä.

 

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027

 

ESR+

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) on yhdistetty aiemmista Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), nuorisotyöllisyysaloitteesta (YEI), vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (FEAD) sekä työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (Ea-SI).

LABlanssi
Etelä-Karjalan hyvinvointialueen opetusambulanssi

EAKR

Euroopan aluekehitysrahasto on yksi Euroopan koheesiopolitiikan rahastoista, jonka tavoitteena on tasoittaa maiden ja alueiden välisiä kehityseroja, luoda elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä. Rahastosta tuetaan näitä tavoitteita rahoittamalla erilaisia kehittämishankkeita. Rahastosta tuetaan myös kestävää kaupunkikehittämistä.

 

Hiiliviisas Jukola
Posintra Oy
Orienteringsklubben Trian rf
Aalto-korkeakoulusäätiö

Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

 

Synteettisen terveysdatan testialusta
Turun yliopisto
Business Turku
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Turun ammattikorkeakoulu

Digikyyti
Linnan Kehitys Oy

 

 

Kotimaiset bioraaka-aineet terveys- ja hyvinvointituotteissa (FarKos)
Hämeen ammattikorkeakoulu
Helsingin yliopisto
Laurea-ammattikorkeakoulu
Etunojassa kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä
Kouvola Innovation (Kinno)
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (Xamk) 
Instagram-mainos Rapakuntoisten onramp -kunssista. Mies kuntoilee lattialla isojen painojen kanssa.

LIPA – Liikuntapalveluiden kehittäminen palvelumuotoilua hyödyntäen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Lab-ammattikorkeakoulu

 

 

Edellinen ohjelmakausi (Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020):

 

ESR

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yrityksiä uuden työn luomisessa sekä ihmisiä parempien työpaikkojen saamisessa. Lisäksi Euroopan sosiaalirahastolle on tärkeää varmistaa, että kaikki EU-kansalaiset omaavat mahdollisimman yhtäläiset mahdollisuudet löytää töitä.

Johtajuuden HIOMO
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Kokemusasiantuntijat verkossa
Laurea-ammattikorkeakoulu
Kyberturvan ABC
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Tekoäly tutuksi
LAB-ammattikorkeakoulu

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustuksen avulla tuetaan yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luodaan parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi. Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan.

Uudella menetelmällä viruksia vastaan
FinnCure Oy

Kasvua ja kansainvälistymistä
Kouvolan Lakritsi

EAKR

 

Green Connect - Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen EU-yhteistyön vahvistaminen
LAB Ammattikorkeakoulu
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Voit tutustua muihin edellisen ohjelmakauden 2014–2020 tuloksiin seuraavista linkeistä:

EAKR:

Satoa Etelä-Suomesta – onnistumisia aluekehittämisessä 2014–2020 (e-julkaisu)

EAKR ja ESR:

Kasvualustana Etelä-Suomi - onnistumisia rakennerahastojen ohjelmakaudelta 2014–2020 (pdf)

ESR ja EAKR-yritystuet:

Työkaluja ja vinkkejä