Lapin hakuaikasuunnitelma 2022

Lapin liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päivittävät rahoitushakusuunnitelmaa säännöllisesti. 
Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman vuosien 2021-2022 Lapin EAKR+valtio rahoitus on 39,5 milj. €. ESR+valtio rahoitus on 9,8 milj. €. 
 

Aluekehitysrahasto (EAKR)

Haun ajankohta

Rahoittaja Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus
Jatkuva haku 14.3.-31.12.2022 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  Yrityksen kehittämisavustuksen haku Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027-ohjelmasta 18 milj. €
23.5.-31.8.2022 Lapin liitto Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027: Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoitteet 1.1, 1.2 ja 1.3
Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitteet 2.1, 2.2. ja 2.3 
10 milj. €
1.6.-22.8.2022 Lapin liitto Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027: 
Kestävä kaupunkikehittäminen – Rovaniemen kaupungin ekosysteemisopimuksen haku Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoitteet 1.1 ja 1.2 
150 000 €
1.6.-31.8.2022 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Infrahaku Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmasta: Toimintalinja 3 Saavutettavampi Suomi: erityistavoite 3.1

3,156 milj. €

16.5.-29.8.2022 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ympäristö EAKR hankkeiden haku Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmasta: Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoite 1.1
Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitteet 2.1, 2.2 ja 2.3
 
1.9-31.10.2022 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toimintaympäristön kehittämisavustus elinkeinoelämäverkottuneille hankkeille Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoite. 1.1.

Toimintaympäristön kehittämisavustus Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoitteet 1.1, 1.2 ja 1.3

Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitteet 2.1, 2.2 ja 2.3 
 

 
Marraskuu-joulukuu 2022  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ympäristö EAKR hankkeiden haku Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmasta: Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoite 1.1
Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi:  erityistavoitteet 2.1, 2.2 ja 2.3
 
 

Euroopan Sosiaalirahasto (ESR+) - rahoittaja ELY-keskus

Haun ajankohta Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus
Jatkuva haku 12.4. - 15.11.2022
Hakemukset jätettävä: 10.5. / 7.6. / 23.8. / 20.9. / 18.10. / 15.11.2022 mennessä.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ohjelman jatkuva haku
REACT-EU toimintalinja 9 
Toimintalinjat 3 & 5 

 

 
16.5.-29.8.2022 Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027: Toimintalinja 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi  30 milj. €
Loka-joulukuu  2022  Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027: Toimintalinja 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi 
Toimintalinja 5 Sosiaalisten innovaatioiden Suomi 
 
 
Tammi-maaliskuu 2023 Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027: 
Toimintalinja 5 Sosiaalisten innovaatioiden Suomi 
 
 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) haut käynnistyvät näillä näkymin loppuvuodesta 2022. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.