Lapin hakuaikasuunnitelma 2024

 

Aluekehitysrahasto (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Haun ajankohta

Rahoittaja Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus
Jatkuva haku tammi–joulukuu 2024 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustuksen haku, JTF Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu yhteensä 6,65 milj. € + edelliseltä vuodelta mahdollisesti siirtyvät määrärahat.
Jatkuva haku tammi–joulukuu 2024 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustuksen haku  Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027-ohjelmasta, EAKR Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu yhteensä noin 24 milj. € + edelliseltä vuodelta mahdollisesti siirtyvät määrärahat.

Jatkuva haku 16.12.2024 saakka. Hakemukset jätettävä: 29.2.2024, 30.4.2024, 2.9.2024 ja 16.12.2024  mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Turvetuotannosta poistuneiden/poistuvien alueiden ennallistaminen ja jatkokäyttö, JTF 2,5 milj. €

Alustavan suunnitelman mukaan syksyllä 2024: 15.8.–31.10.2024.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ympäristö EAKR-hankkeiden haku Lapissa, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027:

TL1. Innovatiivinen Suomi, erityistavoite 1.1. Tutkimus- ja innovaatiovalmiudet

TL2 Hiilineutraali Suomi, erityistavoitteet 2.2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja 2.3. Kiertotalous

 

 

 

 

5.2.2024-15.3.2024

 

 

Lapin liitto

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027:

Toimintalinja, 7 Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi (JTF)

 

4 milj. €

Määräaikainen haku huhtikuu 2024 Lapin liitto

 

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027:

Toimintalinja 1, Innovatiivinen Suomi (erityistavoitteet 1.1., 1.2. ja 1.3.)

Toimintalinja 2, Hiilineutraali Suomi (erityistavoitteet 2.1., 2.2. ja 2.3.)
 

n. 10 milj. €

Euroopan Sosiaalirahasto (ESR+) - rahoittaja ELY-keskus

Haun ajankohta Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus

Alustavan suunnitelman mukaan syksyllä 2024: 15.8.–31.10.2024.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027:
Toimintalinja 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
 

Jatkuva haku 1.12.2023–31.12.2024. Käsittelyyn- ottopäivät
14.03.2024
30.05.2024
29.08.2024
28.11.2024

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027: 

Oikeudenmukainen siirtymä (JTF), toimintalinja 7, työllisyyden ja osaamisen kehittämisen hankkeet (ESR+ tyyppinen toiminta)