Lapin hakuaikasuunnitelma 2023

 

Lapin liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päivittävät rahoitushakusuunnitelmaa säännöllisesti. Vuonna 2023 Lapissa on käytettävissä (EU+valtio) EAKR-rahoitusta 21,2 milj.€, ESR+ -rahoitusta 8,2 milj. € ja JTF-rahoitusta 46,4 milj.€.

 

Aluekehitysrahasto (EAKR)

Haun ajankohta

Rahoittaja Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus
Maaliskuu-31.12.2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  Yrityksen kehittämisavustuksen haku Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027-ohjelmasta, JTF 21,3 milj. €
16.1.-28.2.2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Yrityksen kehittämisavustuksen haku Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027-ohjelmasta, EAKR

9,7 milj. €
Maalis-huhtikuu 2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Toimintaympäristön kehittämisavustus ja elinkeinoelämäverkottuneet tutkimushankkeet, JTF 1 milj. € (JTF)
1.2.-30.4.2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Infrahaku Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmasta: Toimintalinja 3 Saavutettavampi Suomi: erityistavoite 3.1. 1,964 milj. €
16.1. – 20.3.2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

 

Ympäristö EAKR hankkeiden haku Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmasta: Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoite 1.1
Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitteet 2.1, 2.2 ja 2.3

5,1 milj. €

EAKR-haku 1.2.2023-31.3.2023

JTF-haku maalis-huhtikuu 2023

Lapin liitto

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027:
EAKR-haku, toimintalinja 1, erityistavoite 1.1 ja toimintalinja 2 erityistavoite 2.3.

JTF-haku avataan mahdollisuuksien mukaan maalis-huhtikuussa 2023.

EAKR: 10 milj. €

JTF: 10 milj. €

Euroopan Sosiaalirahasto (ESR+) - rahoittaja ELY-keskus

Haun ajankohta Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus
Jatkuva haku 12.4. - 15.11.2022
Hakemukset jätettävä: 10.5. / 7.6. / 23.8. / 20.9. / 18.10. / 15.11. /  13.12.2022 / 17.1. / 14.2. / 14.3.2023 mennessä.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ohjelman jatkuva haku
REACT-EU toimintalinja 9 
Toimintalinjat 3 & 5 

 

 
16.1.-20.3.2023

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027:
Toimintalinja 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi

30 milj. €

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) haut toteutetaan todennäköisesti vuoden 2023 alusta alkaen. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.