Kehittämisen painopisteet Länsi-Suomessa

Suomessa toteutetaan yhteistä EU:n aluerakennepolitiikan ohjelmaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, joka käsittää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR+) sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF, Just Transition Fund) toimenpiteet. Ahvenanmaalla on oma ohjelma.

Toteutuksessa keskeisessä roolissa ovat kunkin maakunnan maakuntaohjelmat ja älykkään erikoistumisen painopisteet. Älykäs erikoistuminen on aiempaa keskeisemmässä roolissa, ja osassa hankkeita sen huomioiminen on välttämätön rahoituksen edellytys. Maakunnallisista painopisteistä voi lukea tarkemmin maakuntien alasivuilta.

Maakuntien yhteistyöryhmät (MYR)

Kaikissa maakunnissa on lakisääteinen maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), joka koordinoi ja yhteensovittaa rakennerahastotoimintaa maakunnassa. Se myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmallista toteutusta. MYR tekee ratkaisuja merkittävistä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeista. MYR:in kuuluu eri keskusjärjestöjen, alueen viranomaisten sekä kuntien edustajia.

Yhteistyöryhmän sihteeristö valmistelee MYR:n asiat sekä päättää itsenäisesti osasta asioita. Maakuntahallitus nimittää yhteistyöryhmän kunnanvaltuustojen toimikaudeksi.