Petosten torjunta

Petoksiin ja korruptioon sovelletaan nollatoleranssia. Kaikki epäilyt sääntöjenvastaisuuksista ja petoksista tutkitaan huolellisesti riippumatta siitä, onko epäilty tekijä tuenhakija tai hallinnon virkamies. Petosten torjunnasta on tarkemmin kerrottu sivulla: Petostentorjunta .