Tuettava toiminta

Painopiste on pk-yritysten toteuttamissa hankkeissa. Avustusta myönnetään hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun tai uudistumiseen, kansainvälistymiseen, T&K- ja innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen, tuottavuuteen, digitaaliseen liiketoimintaan tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen sekä energia- tai materiaalitehokkuuteen. 

Avustuksen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus. Avustusta ei voi hakea perustettavan yhtiön lukuun tai yritysryhmille.

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen avustus. Avustusta voidaan myöntää yksilöityyn, selkeästi rajattuun ja yrityksen tavanomaisesta toiminnasta poikkeavaan kehittämishankkeeseen.

Hankkeen kustannuksiksi voidaan hyväksyä kohtuulliset ja hankkeen toteuttamisen kannalta olennaiset tukikelpoiset kustannukset.

Hankkeen kokonaisrahoituksen ja yrityksen muun operatiivisen toiminnan rahoituksen tulee olla kunnossa.

Yrityksen kehittämisavustuksessa käytetään yksinkertaistettuja kustannusmalleja hankkeen kustannusten korvaamiseksi osittain. Avustuksen hakija saa tiedon hankehaussa käytettävissä olevista kustannusmalleista hakuilmoituksesta ja –ohjeista. Kustannusmallina käytetään prosenttimääräistä korvausta eli ns. flat-rate-osuutta, jossa osa kustannuksista korvataan prosenttimääräisellä korvauksella.

Tällä ohjelmakaudella avustusta voidaan myöntää myös kertakorvauksena kasvuun tähtäävälle pk-yritykselle, kun yritys selvittää uuden kasvuliiketoiminnan käynnistämisen mahdollisuutta. Kertakorvaushankkeelle asetetaan hakuvaiheessa yksi tai useampi konkreettinen ja mitattava tavoite tai tuotos. Avustus maksetaan hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisten ja todennettavissa olevien tuotosten perusteella.