Etelä-Pohjanmaan hakuaikojen suunnitelmat

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus päivittävät rahoitushakusuunnitelmaa säännöllisesti.

Mobiililaitekäyttäjä: alla olevat taulukot näkyvät selkeämmin, kun laite on vaaka-asennossa.

Etelä-Pohjanmaan liiton hakujaksosuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan liiton hakujaksosuunnitelma (EAKR-haut ja kaupunkikehittäminen/Seinäjoen ekosysteemisopimus sekä JTF).

EAKR

Etelä-Pohjanmaan liitto

Hakujakso Tavoitteet Haettavana €
  13.5.-30.6.2022 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 n. 5 milj.€
  Syksy 2022 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 n. 2 milj.€
  Kevät 2023 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 n. 1,9 milj.€
  Syksy 2023 1.1, 1.2. 2.1, 2.2, 2.3 n. 2,5 milj.€
       

Kestävä kaupunkikehittäminen

Seinäjoen ekosysteemisopimus

13.5.-10.6.2022

 

1.1

 

225 000 €

 

  Syyskuu 2022

1.1

1.2

2.3

n. 262 000 €

n. 56 500 €

n. 56 500 €

  Kevät 2023 1.1, 1.2 300 000 €
  Syksy 2023 1.1, 2.3 125 000 €
       
JTF Kevät 2023 JTF- erityistavoite n. 6 milj.€
  Syksy 2023
JTF- erityistavoite
n. 3 milj.€

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitushaut Etelä-Pohjanmaalla

Keski-Suomen ELY-keskus toimii rahoittavana viranomaisena Länsi-Suomen rahoitusalueella. Haettavat rahoitukset ovat Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) hankerahoitus sekä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnettävät yrityksen kehittämisavustukset.

Yrityksen kehittämisavustuksen hakujaksosuunnitelma

Yrityksen kehittämisavustusten hakujaksosuunnitelma löytyy Yritysrahoitus-sivulta.

ESR+ -rahoituksen hakujaksosuunnitelma (Länsi-Suomi)

Euroopan sosiaalirahaston välittävänä toimielimenä toimii Keski-Suomen ELY-keskus.

ESR+ Hakujakso Tavoitteet Haettavana €
Keski-Suomen ELY-keskus 16.5.–31.8.2022

4.1 Polkuja töihin

4.2 Uutta osaamista työelämään

26,076 milj. €
  Jatkuva haku  7.7.–31.12.2022

Ohjelmakauden 2014-2020 toimintalinjat:

3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

9. REACT-EU

Tarkentuu
  7.2.–31.3.2023

 

TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+)

Erityistavoitteet:
4.1 Polkuja töihin
4.2 Uutta osaamista työelämään
4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen

ET 4.1. 17,2 milj. €

ET 4.2. 17,2 milj. €

ET 4.3 20,3 milj. €

  Touko–elokuu 5.1 Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen Tarkentuu
  Elo–lokakuu TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+) Tarkentuu