Ennakon maksaminen

Avustuksen ensimmäinen erä voidaan maksaa ennakkona ennen kustannusten syntymistä, jos se on perusteltua hankkeen toteuttamisen kannalta.

Tuen hakija ilmoittaa tukihakemuksessa ennakon tarpeen perusteluineen sekä tekee esityksen ennakon euromäärästä. Ennakon määrä voi olla enintään 30 prosenttia myönnetyn tuen määrästä. 

Rahoittava viranomainen päättää, myönnetäänkö hankkeelle ennakkoa. Ennakko maksetaan automaattisesti ilman erillistä hakemusta, kun hankkeelle on tehty tukipäätös. Ennakkoa voidaan maksaa vain kerran. 

Maksettu ennakko vähennetään kokonaisuudessaan hankkeen ensimmäisestä maksatushakemuksen perusteella suoritettavasta maksuerästä. Jos ensimmäinen maksatuserä ei riitä ennakon kattamiseen, jäljelle jäävän ennakon osuus vähennetään seuraavista maksueristä, kunnes ennakko on tullut kokonaan vähennetyksi.