Kainuun hakuaikasuunnitelma

Kainuun liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päivittävät rahoitushakusuunnitelmaa säännöllisesti. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman vuosien 2021-2022 Kainuun EAKR+valtio rahoitus on 15,1 milj. €. ESR+valtio rahoitus on 7,9 milj. €. 

 

Aluekehitysrahasto (EAKR)

Haun ajankohta Rahoittaja Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus
16.1.-6.4.2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ympäristö EAKR hankkeiden haku Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmasta: Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoite 1.1
Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitte 2.2 

1,934 milj. €
 
3.3.–6.4.2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Suomen (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu) ylimaakunnallisten Ympäristö EAKR -hankkeiden haku Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta: Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoite 1.1
 Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitteet 2.2 ja 2.3

9,4 milj. €
Tammi–helmikuu 2023 Kainuun liitto  Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027: Toimintalinjojen 1 ja 2 erityistavoitteet  
Jatkuva haku 16.1.–31.12.2023 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustuksen haku Kainuussa, Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta, EAKR 
 
4,6 milj. €  
Jatkuva haku 
maaliskuu–31.12.2023 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustuksen haku, JTF  2,8 milj. €
Jatkuva haku 15.12.2023 saakka. Hakemukset jätettävä: 8.6., 31.8., 31.10., 15.12.2023 mennessä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Turvetuotannosta poistuneiden/poistuvien alueiden ennallistaminen ja jatkokäyttö, JTF 1,5 milj. €
21.4.–31.8.2023. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Toimintaympäristön kehittämisavustus elinkeinoelämäverkottuneille hankkeille Kainuussa 
Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoite. 1.1. 
Ja  
Toimintaympäristön kehittämisavustus Kainuussa 
Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoitteet 1.2 ja 1.3 
Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitteet 2.1, 2.2 ja 2.3 Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027-ohjelmasta 
EAKR 
Kainuu: 1 milj. €  

 

Sosiaalirahasto (ESR+) - rahoittaja ELY-keskus

Haun ajankohta Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus
Jatkuva haku 16.5.2023 saakka.
Hakemukset jätettävä:  18.4. ja 16.5. 2023 mennessä.
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ohjelman jatkuva haku,
REACT-EU toimintalinja 9 
Toimintalinjat 3 & 5
 
ESR, TL 5
Toukokuu –elokuu 2023
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027
Toimintalinja 5, Sosiaalisten innovaatioiden Suomi: 5h, Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen
 
Jatkuva haku 30.11.2023 saakka. Hakemukset jätettävä 8.6., 31.8. ja 30.11.2023 mennessä. ESR+ tyyppinen toiminta, JTF