Kainuun hakuaikasuunnitelma

Kainuun liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päivittävät rahoitushakusuunnitelmaa säännöllisesti. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman vuosien 2021-2022 Kainuun EAKR+valtio rahoitus on 15,1 milj. €. ESR+valtio rahoitus on 7,9 milj. €. 

 

Aluekehitysrahasto (EAKR)

Haun ajankohta Rahoittaja Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus
16.1.-20.3.2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Ympäristö EAKR hankkeiden haku Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmasta: Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoite 1.1
Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitte 2.2 

1,934 milj. €
 
Tammi-helmikuu 2023 Kainuun liitto  Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027: Toimintalinjojen 1 ja 2 erityistavoitteet  
Jatkuva haku 16.1.-31.12.2023 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustuksen haku Kainuussa, Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027-ohjelmasta, EAKR 
 
4,6 milj. €  
Jatkuva haku 
maaliskuu-31.12.2023 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustuksen haku, JTF  2,8 milj. €
Maalis-huhtikuu 2023  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Toimintaympäristön kehittämisavustus elinkeinoelämäverkottuneille hankkeille Kainuussa 
Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoite. 1.1. 
Ja  
Toimintaympäristön kehittämisavustus Kainuussa 
Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoitteet 1.2 ja 1.3 
Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitteet 2.1, 2.2 ja 2.3 Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027-ohjelmasta 
EAKR 
Kainuu: 1 milj. €  

 

Sosiaalirahasto (ESR+) - rahoittaja ELY-keskus

Haun ajankohta Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus
Jatkuva haku 12.4. - 15.11.2022
Hakemukset jätettävä: 10.5. / 7.6. / 23.8. / 20.9. / 18.10. / 15.11. /  13.12.2022 / 17.1. / 14.2. / 14.3.2023 mennessä.
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ohjelman jatkuva haku
REACT-EU toimintalinja 9 
Toimintalinjat 3 & 5
 
16.1.-20.3.2023

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027:
Toimintalinja 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi

 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) haut toteutetaan todennäköisesti vuoden 2023 alusta alkaen. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.