Kainuun hakuaikasuunnitelma

Kainuun liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päivittävät rahoitushakusuunnitelmaa säännöllisesti sitä mukaa kun hakuajat varmistuvat. 

 

Aluekehitysrahasto (EAKR)

Haun ajankohta Rahoittaja Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus
1.11.2023 - 15.1.2024 Kainuun liitto  Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027: Toimintalinjojen 1, 2 ja 3 erityistavoitteet (EAKR) TL 1: 2,1 milj. €
TL 2: 1,6 milj. €
TL 3: 1,6 milj. €

 

 

15.12.2023 - 15.2.2024 Kainuun liitto Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi, Toimintalinja 7 (JTF)  
Jatkuva haku tammi–joulukuu 2024 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustuksen haku Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027-ohjelmasta, EAKR Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu yhteensä noin 24 milj. € + edelliseltä vuodelta mahdollisesti siirtyvät määrärahat.
Jatkuva haku tammi–joulukuu 2024 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustuksen haku, JTF Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu yhteensä 6,65 milj. € + edelliseltä vuodelta mahdollisesti siirtyvät määrärahat.
Jatkuva haku 16.12.2024 saakka. Hakemukset jätettävä 15.12.2023, 29.2.2024, 30.4.2024, 2.9.2024 ja 16.12.2024  mennessä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Turvetuotannosta poistuneiden/poistuvien alueiden ennallistaminen ja jatkokäyttö, JTF 1,5 milj. €
Määräaikainen haku tammi–maaliskuu 2024 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toimintaympäristön kehittämisavustus elinkeinoelämäverkottuneille hankkeille  Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoite. 1.1

Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: erityistavoitteet 1.2 ja 1.3

Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi: erityistavoitteet 2.1, 2.2 ja 2.3
Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027-ohjelmasta, EAKR

Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu yhteensä arviolta 4 milj. €

Määräaikainen haku 15.11.2023 – 31.1.2024.

Alustavan suunnitelman mukaan syksyllä 2024: 15.8.–31.10.2024.

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ympäristö EAKR-hankkeiden haku Kainuussa, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027:
TL1. Innovatiivinen Suomi, erityistavoite 1.1. Tutkimus- ja innovaatiovalmiudet

TL2 Hiilineutraali Suomi, erityistavoite 2.2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

 

1.5. - 15.8.2024  Kainuun liitto Toimintalinjat 1, 2 ja 3 (EAKR)  
1.9. - 31.10.2024 Kainuun liitto Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi, Toimintalinja 7 (JTF)  

 

 

Sosiaalirahasto (ESR+) - rahoittaja ELY-keskus

Haun ajankohta Erityisteema Käytettävissä oleva rahoitus

Määräaikainen haku  15.11.2023–31.1.2024.

Alustavan suunnitelman mukaan syksyllä 2024: 15.8.–31.10.2024.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027:
Toimintalinja 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
 
Jatkuva haku 1.12.2023–28.11.2024. Hakemukset jätettävä: 27.3., 30.5., 29.8., 28.11.2024 mennessä. ESR+ tyyppinen toiminta, JTF