Yritysrahoitus

ELY-keskus voi myöntää yrityksen kehittämisavustusta pääsääntöisesti pk-yritysten haasteellisiin kehittämishankkeisiin. Avustusta voidaan myöntää investointeihin sekä muuhun kehittämiseen. Kehittämistoimenpiteellä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä.

Myönnettävän avustuksen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävään, määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle aiheutuvaa riskiä. Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen parantaa alueen työllisyyttä ja sitä kautta alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta.

Hakeminen

Hakemus tulee jättää ennen hankkeen aloittamista. Avustusta haetaan sähköisen EURA 2021 -hakujärjestelmän kautta.

Avoinna olevien hakujen hakuilmoitukset julkaistaan EURAn lisäksi rakennerahastot.fi-sivustolla kohdassa hakuajat. 

Neuvontaa

Ennen avustushakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä valtakunnalliseen pk-yritysten rahoitusneuvontaan:

Tarvittaessa voit myös olla yhteydessä Itä-Suomen alueen yritysasiantuntijoihin:

Lisätietoja

Yrityksen kehittämisavustusinfojen esitysmateriaalit


​​​​​​​Yrityksen kehittämisavustus oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF):

Yrityksen kehittämisavustus euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR):

Etelä-Savon ELY-keskuksen tiedote 2.3.2023

Maaseudulle suuntautuva yritysrahoitus

Maaseudun mikroyritysten kehittämis- ja investointitarpeisiin voi myös hakea tukea ELY-keskuksesta. Ko. rahoitus tulee Euroopan maaseuturahastosta. Ehdot ovat samantyyppisiä kuin Euroopan aluekehitysrahastosta tai kansallisista rahoista myönnetyllä tuella.

Business Finland

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland myöntää rahoitusta yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Business Finlandin rahoitusta voivat hakea yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tuottajat.