Tietoa hakemisesta

Rahoittavat viranomaiset ilmoittavat rahoituksen hakuajoista ja niiden teemoista EURA 2021 -järjestelmässä. Hauista tiedotetaan myös rahoittavien viranomaisten omilla verkkosivuilla sekä Valtakunnalliset teemat -sivun Hakuajat-osiossa. Hakuilmoituksessa kerrotaan, mihin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin hankkeita haetaan. Ilmoituksesta käy myös ilmi, mille rahoittavalle viranomaiselle hakemus osoitetaan. Haut voidaan kohdentaa joko alueellisille hankkeille tai valtakunnallisiin teemoihin.

Valtakunnallisista teemaohjelmista kannattaa hakea rahoitusta silloin, kun hankkeen toiminta ja hyödyt ovat valtakunnallisia.

Hauilla on määräaika, johon mennessä hakemukset tulee jättää. Hakijan tulee varmistua siitä, että hakemus osoitetaan oikealle rahoittavalle viranomaiselle. Mikäli asiassa on epäselvyyttä, kannattaa ottaa yhteyttä alueen asiantuntijoihin. Teemakohtaisten asiantuntijoiden yhteystiedot löydät Valtakunnallisten teemojen esittelysivujen yhteydestä.

Valtakunnallisia hakuaikoja koskeva suunnitelma

ELY-keskukset päivittävät hakuaikoja koskevaa suunnitelmaa kolme kertaa vuodessa sekä tarvittaessa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoittajakohtaiset hakuilmoitukset julkaistaan EURA 2021 -järjestelmässä: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset

Mobiililaite-käyttäjä: alla olevat taulukot näkyvät selkeämmin, kun laite on vaaka-asennossa.

Valtakunnallisten teemojen hakuja

Haun päättyminen Rahoittajat Haettava hanke Hakuaikatyyppi
30.9.2022 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Työelämän kehittäminen –teeman koordinaatiohanke Määräaikainen hankehaku
30.9.2022 Keski-Suomen ELY-keskus ESR+ Työmarkkinoiden kohtaanto -teeman koordinaatiohankehaku Määräaikainen hankehaku
19.10.2022 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Jatkuva oppiminen -teeman koordinaatiohankkeen haku (avattu uudelleen haettavaksi) Määräaikainen hankehaku
XX.XX. 2023 Etelä-Savon ELY-keskus Innovaatio- ja osaamisverkostot teemankehittämishankkeiden ja koordinaatiohankkeen haut Määräaikainen hankehaku