Tietoa hakemisesta

Rahoittavat viranomaiset ilmoittavat rahoituksen hakuajoista ja niiden teemoista EURA 2021 -järjestelmässä. Hauista tiedotetaan myös rahoittavien viranomaisten omilla verkkosivuilla sekä Valtakunnalliset teemat -sivun Hakuajat-osiossa. Hakuilmoituksessa kerrotaan, mihin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin hankkeita haetaan. Ilmoituksesta käy myös ilmi, mille rahoittavalle viranomaiselle hakemus osoitetaan. Haut voidaan kohdentaa joko alueellisille hankkeille tai valtakunnallisiin teemoihin.

Valtakunnallisista teemaohjelmista kannattaa hakea rahoitusta silloin, kun hankkeen toiminta ja hyödyt ovat valtakunnallisia.

Hauilla on määräaika, johon mennessä hakemukset tulee jättää. Hakijan tulee varmistua siitä, että hakemus osoitetaan oikealle rahoittavalle viranomaiselle. Mikäli asiassa on epäselvyyttä, kannattaa ottaa yhteyttä alueen asiantuntijoihin. Teemakohtaisten asiantuntijoiden yhteystiedot löydät Valtakunnallisten teemojen esittelysivujen yhteydestä.

Valtakunnallisia hakuaikoja koskeva suunnitelma

ELY-keskukset päivittävät hakuaikoja koskevaa suunnitelmaa kolme kertaa vuodessa sekä tarvittaessa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoittajakohtaiset hakuilmoitukset julkaistaan EURA 2021 -järjestelmässä: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset

Mobiililaite-käyttäjä: alla olevat taulukot näkyvät selkeämmin, kun laite on vaaka-asennossa.

Valtakunnallisten teemojen hakuja

Haun päättyminen Rahoittajat Haettava hanke
30.11.2023 Etelä-Savon ELY-keskus Innovaatio- ja osaamisverkostot teeman valmisteluhankehaku
30.6.2024 Etelä-Savon ELY-keskus Innovaatio- ja osaamisverkostot teeman tutkimushankehaku
30.6.2024 Etelä-Savon ELY-keskus Innovaatio- ja osaamisverkostot teeman valmisteluhankehaku vuodelle 2025
15.3.2025 Etelä-Savon ELY-keskus Innovaatio- ja osaamisverkostot teeman tutkimushankehaku
30.6.2025 Etelä-Savon ELY-keskus Innovaatio- ja osaamisverkostot teeman valmisteluhankehaku vuodelle 2026
15.3.2026 Etelä-Savon ELY-keskus Innovaatio- ja osaamisverkostot teeman tutkimushankehaku
Arvio: elo-syyskuu 2023 Pohjois-Pohjanmaan ja Hämeen ELY-keskus Vihreän siirtymän teemakokonaisuuden kehittämishankkeiden haku (YM)
12.5.2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Jatkuva oppiminen -teeman kehittämishankkeiden haku (OKM)
20.6.2023 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Työelämän kehittäminen -teeman kehittämishankkeiden haku (STM, TEM)
Arvio: kevät 2024 Hämeen ELY-keskus Maahanmuuttajien toimiva arki Suomessa/Vieraskielisten kielellinen tuki (OKM)
4.12.2023 Hämeen ELY-keskus Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta
talvi 2023-2024 Hämeen ELY-keskus Vaikeasti työllistyvien tukeminen
31.8.2023 Hämeen ELY-keskus Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta