Yrityksen kehittämisavustus

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 - EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Rahoitettavan hankkeen tulee soveltua johonkin EAKR-ohjelman erityistavoitteeseen sekä täyttää yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisedellytykset, joista löytyy lisätietoa alueittain:

sekä ELY-keskusten verkkosivuilta.

ELY-keskusten alueellisissa rahoituslinjauksissa on täsmennetty rahoituksen periaatteita ja linjattu tarkemmin alueellisesti mm. investointien tukemista.  Koska eri alueilla on käytettävissä erilaiset määrärahat yritysten kehittämisavustuksiin, ei investointeja ole mahdollista tukea kaikilla alueilla. 

Tutustu ELY-keskuksen alueellisiin rahoituslinjauksiin rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi kehittämishankkeesi toteuttamisalueella. 

Tuettava toiminta

Painopiste on pk-yritysten toteuttamissa hankkeissa. Avustusta myönnetään hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun tai uudistumiseen, kansainvälistymiseen, innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen, tuottavuuteen, digitaaliseen liiketoimintaan tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen sekä energia- tai materiaalitehokkuuteen. 

Avustuksen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus. Avustusta ei voi hakea perustettavan yhtiön lukuun tai yritysryhmille.

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen avustus. Avustusta voidaan myöntää yksilöityyn, selkeästi rajattuun ja yrityksen tavanomaisesta toiminnasta poikkeavaan kehittämishankkeeseen. Hankkeen kustannuksiksi voidaan hyväksyä kohtuulliset ja hankkeen toteuttamisen kannalta olennaiset tukikelpoiset kustannukset. Hankkeen kokonaisrahoituksen ja yrityksen muun operatiivisen toiminnan rahoituksen tulee olla kunnossa.

Tällä ohjelmakaudella avustusta voidaan myöntää myös kertakorvauksena kasvuun tähtäävälle pk-yritykselle, kun yritys selvittää uuden kasvuliiketoiminnan käynnistämisen mahdollisuutta. Kertakorvaushankkeelle asetetaan hakuvaiheessa yksi tai useampi konkreettinen ja mitattava tavoite tai tuotos. Avustus maksetaan hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisten ja todennettavissa olevien tuotosten perusteella.


Yrityksen kehittämisavustuksen hakeminen


Yrityksen kehittämisavustusta on haettava aina ennen hankkeen aloittamista. Avustusta haetaan sähköisesti EURA 2021-järjestelmässä

Rahoituksen hakeminen EURA2021-järjestelmän kautta edellyttää Suomi.fi-tunnistautumista. Yrityksen puolesta voi asioida henkilö, jolla on kaupparekisteriin tai YTJ:n merkitty nimenkirjoitusoikeus. Mikäli hakemuksen täyttää henkilö, jolla ei ole yrityksen nimen-kirjoitusoikeutta, tulee yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen vastuuhenkilön tehdä valtuutus Suomi.fi -palvelussa, jossa valitaan Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi-valtuus, joka mahdollistaa EURA2021-järjestelmään kirjautumisen, hakemuksen täyttämisen, asiakirjojen allekirjoittamisen sekä viranomaiskäsittelyyn jättämisen.

EURA2021-järjestelmän ominaisuuksista ja käytöstä löytyy tarkempia ohjeita EURA 2021-käyttöohjeesta. Järjestelmä ohjaa ja neuvoo hakemuksen täyttämisessä. 

Avoimet hankehakuilmoitukset löytyvät järjestelmästä valitsemalla Rahasto- kohdan alta Euroopan aluekehitysrahasto, yritysten kehittämisavustus, hankkeesi toteutuskunnan ja valitsemalla viranomaiseksi ELY-keskuksen. Tutustu hakuilmoituksen sisältöön huolella ennen hakemuksen täyttämistä. Huolellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien liitteiden toimittaminen nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Neuvontaa ja lisätietoja


Ennen avustushakemuksen täyttämistä on suositeltavaa olla yhteydessä pk-yrityksen rahoitusneuvontaan tai oman alueesi yritysasiantuntijaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi. 

Pk-yrityksen rahoitusneuvonta neuvoo myös sähköisen hakemuksen ja asioinnin osalta. 

Pk-yrityksen rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta, soita 0295 024 800 tai ota yhteyttä sähköpostilla [email protected].

ELY-keskusten yritysasiantuntijoiden yhteystiedot