Uusimaa-ohjelmalla kohti ekologisesti kestävää, taloudellisesti vastuullista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maakuntaa

​​​​​Uudenmaan maakuntaohjelma eli Uusimaa-ohjelma sisältää kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet sekä vuoteen 2030 ulottuvan vision. Ohjelma on voimassa vuosina 2022–2025.
​​
> Tutustu Uusimaa-ohjelmaan

Uusimaa-ohjelman visio ja painopisteet

Uusimaa on monella mittarilla edelläkävijä Suomen muihin maakuntiin verrattuna. Tätä asemaa haluamme vahvistaa maakuntaohjelmalla ja olla tulevaisuudessakin reilusti muita edellä.

Visiomme ”reilusti edellä” tarkoittaa myös sitä, että kannamme vastuumme ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja edistämme hyvinvointia eriarvoisuutta vähentäen.

Vuonna 2030 Uusimaa on reilusti edellä:

  • ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tavoitteemme on olla hiilineutraali maakunta vuonna 2030.
  • taloudellisessa kilpailukyvyssä. Tavoitteemme on nostaa Uudenmaan tutkimus- ja kehittämismenojen osuus viiteen prosenttiin maakunnan bruttokansantuotteesta.
  • hyvinvoinnissa. Tavoitteenamme on saavuttaa Uudellamaalla 80 prosentin työllisyysaste vuoden 2030 loppuun mennessä.

Uudenmaan älykkään erikoistumisen ydinajatuksena on resurssiviisaus

Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia vauhdittaa maakunnan kestävää kasvua ja ohjaa siihen rahoitusta. Strategian ydinajatus "Resurssiviisas Uusimaa" tarkoittaa erilaisten resurssien harkittua ja ennakoivaa käyttöä tavoilla, jotka edistävät hyvinvointia ja kestävää kehitystä.

Resurssiviisas Uusimaa -brändi kokoaa yhteen vahvuusalueet, joihin Uudenmaan tutkimus- ja innovaatiotyössä panostetaan. Vahvuuksiin keskittymällä tutkimus- ja innovaatiotyöstä saadaan enemmän irti.

Strategian kansainvälinen brändi on nimeltään Helsinki Smart Region.

Resurssiviisauden kattoteeman alla on kolme strategista teemaa:

  • Ilmastoneutraalius 
  • Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut
  • Ihmisten kaupunki 

Älykäs erikoistuminen tukee maakunnallista Uusimaa-ohjelmaa.

> Tutustu Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaan

Lisätietoja:

Outi Ervasti
Kehittämispäällikkö
Uudenmaan liitto
puh. 040 721 213
etunimi.sukunimi(at)uudenmaanliitto.fi