Valtakunnalliset teemat

Osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto+ (ESR+) rahoituksesta on sovittu käytettäväksi ns. valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen. Valtakunnalliset teemat ovat ministeriöjohtoisesti valmisteltuja, strategisesti tärkeitä kehittämiskokonaisuuksia, joiden toteuttaminen tapahtuu kuitenkin ohjelmassa määritellyn toiminnan puitteissa. Valtakunnallisten teemojen välittävinä toimieliminä toimivat rakennerahastotehtäviä hoitavat ELY-keskukset.

Hämeen ELY-keskus toimii välittävänä toimielimenä seuraavien valtakunnallisten teemojen osalta:

  • Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta (STM ja OKM)
  • Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa: työ, osaaminen ja osallisuus (TEM, OKM ja STM)
  • Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021–2027 (STM ja OKM)
  • Sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohanke (STM)
  • Vaikeasti työllistyvien tukeminen (STM)
  • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta (STM)
  • Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen (OKM ja TEM)

Valtakunnallisten teemojen teemakuvaukset valmistuvat kevään 2022 aikana. Niiden teemojen osalta, joissa on hanketoimintaa koordinoivia koordinaatiohankkeita, avataan hankehaut koordinaatiohankkeiden osalta kevään 2022 aikana. Avoinna olevista hauista ilmoitetaan EURA 2021 -järjestelmässä sekä valtakunnallisten teemojen sivulla.