Toimintaa ja tuloksia

Tutustu ohjelman toimeenpanoa kuvaaviin tunnuslukuihin, niiden lähteenä oleviin alempaa haitarivalikosta löytyviin raportteihin sekä ohjelman arvioinnin tuloksiin. Alta löytyy myös Toimintaa ja tuloksia -kirjoitussarjan jutut.

Käynnissä olevilla hankkeilla tavoitellaan muun muassa näitä tuloksia. Ohjelmakauden edetessä esitellään tavoitteiden sijaan tulosten toteutumista.

  • Tuetut yritykset (kpl): 2 837
  • Tutkimuslaitosten kanssa yhteistyön aloittaneet yritykset (kpl): 5 311
  • Uudet työpaikat (kpl): 6 817
  • Uudet tuotteet tai menetelmät päästöjen vähentämiseksi (kpl): 336
  • Ennallistettu alue/ennallistetut hehtaarit (ha): 391
  • Tuetut henkilöt (hlö): 3 809
  • Tuetut henkilöt, joista nuoria (18-29) (hlö): 1 262
  • Tuetut henkilöt, joista 55+ (hlö): 426

Raportit