​​​​​Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022–2025

Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022–2025 määrittelee mm.

 • vision 2040
 • pitkän aikavälin strategisen suunnitelman
 • maakunnan kehittämiseen liittyvät keskeiset tavoitteet vuosille 2022–2025
 • toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi

> Tutustu Kymenlaakson maakuntaohjelmaan (toteutettu digitaalisena)

Kymenlaakson kehittämisen painopisteet vuosille 2022–2025 ovat:

​Innovatiivinen Kymenlaakso

 • Elinkeinoelämän uudistaminen
 • Älykkään erikoistumisen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen
 • Osaamisen ja koulutuksen parantaminen

Kestävä Kymenlaakso

 • Maakunnan saavutettavuuden ja kestävän liikkumisen parantaminen
 • Vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen edistäminen
 • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja kestävä luonnonvarojen käyttö

Aktiivinen Kymenlaakso

 • Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen
 • Eriarvoistumisen ehkäiseminen
 • Kulttuuri ja liikunta maakunnan kilpailutekijäksi

Alueen elinvoimaisuuden kannalta keskeisten hyvinvoinnin, osaamisen, työllisyyden ja elinkeinoelämän uudistumisen ohella tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat maakuntaohjelmassa poikkileikkaavina teemoina. Maakuntaohjelmassa kuvataan painopisteiden toteuttaminen alueen lähtökohdista.

Älykäs erikoistuminen toimii innovoinnin, talouskasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia 2.0 toteuttaa maakuntaohjelmaa ja pohjautuu muihin maakunnassa aiemmin tehtyihin strategioihin ja selvityksiin.

​​​​Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategisia kärkivalintoja strategiakaudella 2021–2025 ovat:

•    Älykäs ja vihreä logistiikka (logistiikkakärki)
•    Uusiutuvat materiaalit ja energia (bio- ja kiertotalouskärki)
•    Datatalous, kyberturvallisuus sekä pelillisyys (digitalouskärki)

> Tutustu Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiaan

Lisätietoja:

Anna-Riikka Karhunen
Kehittämispäällikkö
Kymenlaakson liitto
Puh. 044 747 8503
etunimi.sukunimi(at)kymenlaakso.fi