Kestävän kasvun Häme 2022–2025 -maakuntaohjelma

Kestävän kasvun Häme on uudenlainen tekemisen tapa ja ajattelumalli.

Se rakentuu kuudelle kysymykselle:

 1.     Missä olemme nyt?
 2.     Minne haluamme mennä?
 3.     Mitkä askeleet valitsemme 2022–2025?
 4.     Miten toteutamme valintamme?
 5.     Miten valintamme vaikuttavat?
 6.     Miten seuraamme valintojen toteutumista?

Etenemisen askeleita ohjaavat painopisteiksi ja kärjiksi valitut kehittämisen teemat:

 •     Kestävän kasvun tutkimus, kehitys ja innovaatiot
 •     Kestävän kasvun osaaminen, työllisyys ja osallisuus
 •     Kestävän kasvun infra

Kestävän kasvun TKI

Kestävän kasvun TKI:ssa kulminoituu älykkään erikoistumisen lähestymistapamme. Kestävä kasvu merkitsee meille TKI-toiminnan kytkemistä ylimaakunnalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja arvoverkostoihin. Vahvistamme suunnitelmallisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) ja kehitämme sitä tukevaa infrastruktuuria tiiviissä yhteistyössä maakuntamme vahvojen veturiyritysten kanssa.

Nopeutamme ja vauhditamme hämäläisen tutkimuksen ja yritysyhteistyön tulosten kansainvälistä pilotointia ja kaupallistamista. Luomme kumppanuuksia sellaisten yhteistyötahojen kanssa, joilla on kokemusta ja jotka ovat aktiivisia kansainvälisessä yhteistyössä.

 •     Luonnonvarat, kulutus ja materiaalikierrot kiertotalouden keskiössä
 •     Kestävän ruokajärjestelmän edelläkävijämaakunta
 •     Älykkäät palvelut ja tuotantoprosessit uudistuvassa liiketoiminnassa
 •     Älykästä, vastuullista ja kestävää muotoilua

Kestävän kasvun osaaminen, työllisyys ja osallisuus

Suomalaista työelämää ravistelee neljä suurta muutosvoimaa. Edessämme on haastava tehtävä: miten menestymme yhdessä, kun ilmasto, väestörakenne, teknologia sekä ajattelu- ja toimintatavat muuttuvat?

Miten luomme Hämeeseen menestymisen edellytyksiä osaamista kehittäen, työllisyysastetta parantaen ja osallisuutta edistäen?

 •     Tulevaisuuden työelämä ja työllistyminen on monimuotoista ja mahdollistavaa
 •     Tulevaisuuden osaaminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen
 •     Tarvitsemme kansainvälisiä osaajia pärjätäksemme globaalissa kilpailussa

Kestävän kasvun infra

Ihmisten, tavaroiden, palvelujen, tiedon ja vaikkapa uusiutuvan lähienergian saavutettavuus on Hämeen kilpailutekijä ja yhdessä uuden osaamisen hyödyntämisen kanssa kasvun lähde. Kasvukäytäväajattelu on kansallisen aluekehityksen painopisteenä ja kasvupolitiikan keskiössä.

Tavoittelemme hyvää ja sujuvaa hämäläistä arkea sekä uusien mahdollisuuksien ja toimintatapojen täysimääräistä hyödyntämistä.

 •     Tavoitteena kaikille sujuva arki ja helpot liikkumisen mahdollisuudet
 •     Asumisen, elämisen ja työskentelyn uudet tavat

Kestävän kasvun Häme -maakuntaohjelma toimii samalla Hämeen älykkään erikoistumisen strategiana (ÄES).

> Tutustu Kestävän kasvun Häme 2022–2025 -maakuntaohjelmaan


Lisätietoja:

Marko Mälly
Maakunnan kehittämispäällikkö
Hämeen liitto
puh. 050 575 2193
etunimi.sukunimi(at)hame.fi