Tekoälyllä uusia mahdollisuuksia yritysten liiketoimintaan

    

LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Tekoäly Tutuksi -hankkeessa luodaan uutta kipinää mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaan Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Tavoitteena on avata sosiaali- ja terveysalan, kiinteistö- ja rakennusalan sekä elintarvike- ja palvelualan toimijoille uusia ovia tekoälyn maailmaan. Esimerkiksi koneoppimisen, kielen tunnistamisen ja automatisoidun robotiikan käyttökohteita on tarjolla useita.

Haastateltavana:

Eija Lantta

Projektipäällikkö, TKI-asiantuntija
LAB-ammattikorkeakoulu Oy

Käynnissä olevassa, ESR-rahoitteisessa hankkeessa LAB järjestää webinaareja ja verkostoitumistyöpajoja yritysten henkilöstölle. Tarkoituksena on mm. pienentää uusien teknologioiden käyttöönottokynnystä. Myös työssä oleville, työttömille, korkeakouluopiskelijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille järjestetään Tekoäly tutuksi -opintojakso, jonka tavoitteena on nostaa omaa osaamisen tasoa ja henkilöstön osaamisen kautta myös yritysten osaamistasoa tekoälyratkaisuissa.

     

LABin TKI-asiantuntija Eija Lantan mukaan eri alojen työntekijöitä koulutetaan ymmärtämään tekoälyn avulla muutettuja toimintatapoja, työn tekemisen tapoja sekä parannetaan heidän digivalmiuksia ja -osaamista. Tekoäly ja ennustava analytiikka tarjoavat ennustemalleja, jolloin voidaan ennakoida tulevaa kehitystä. Pääsy dataan sekä kyky hyödyntää ja yhdistellä sitä auttavat uusien liiketoimintamallien ja kilpailukyvyn kehittämisessä.

 

Tietoa tekoälystä kaikkien saataville

Hankkeen webinaarit ovat kaikille avoimia ja myös Tekoäly Tutuksi -opintojakso on vapaasti jokaisen hyödynnettävissä. Näin ollen uusi tieto tekoälystä tulee kaikkien ulottuville. Eija Lantta kertoo, että webinaarit ovat olleet suosittuja. Myös yritysten edustajat ovat tulleet oma-aloitteisesti kertomaan omista tekoälyratkaisuistaan.

Tekoälyä voitaisiin teknologian puolesta jo hyödyntää paljon nykyistä enemmän myös mikro- ja pk-yrityksissä. Osaamiseen ja hyödyntämismahdollisuuksien löytämiseen tarvitaan vielä opastusta ja innostamista. Tekoälyn ja data-analytiikan avulla voidaan parantaa liiketoimintamahdollisuuksia monin tavoin, lisätä yritysten resilienssiä ja mahdollisuutta työllistää enemmän.

Hankkeen tuloksena tietoisuus ja osaaminen tekoälyn hyödyntämisestä lisääntyy ja kynnys uusien teknologioiden käyttöönottoon madaltuu mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myös elintarvike- ja palvelualan sekä kiinteistö- ja rakennusalan työntekijöillä on valmiuksia siirtyä käyttämään uutta teknologiaa. Yrityksissä ymmärretään tekoälyn ja data-analytiikan hyödyt tiedolla johtamisessa ja liiketoiminnan kasvattamisessa ja yritykset löytävät osaavaa työvoimaa uusien teknologioiden käyttöönottoon ja käyttöön.

Hankkeen projektipäällikkö Eija Lantta:

”Esimerkiksi sotealalla työn kuormittavuus on lisääntynyt koronan takia, joten tekoälyratkaisuja tarvitaan tukemaan hoitohenkilöstön jaksamista ja vapauttamaan hoitajien aikaa varsinaiseen hoitotyöhön. Korona tulee vauhdittamaan globaalia kilpailua kaikilla aloilla, joten uuden teknologian käyttöönotto on välttämätöntä.”

 

Kone päättelee ja luo

Kun kone pystyy käyttämään perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelemista tai luomista, voidaan puhua tekoälystä.

Tekoälyä hyödyntävä kone kykenee myös muuttamaan ”käyttäytymistään” ja työskentelemään itsenäisesti tiettyyn pisteeseen asti analysoimalla vastaanottamaansa dataa ja aiempien toimiensa vaikutuksia.

Miksi tekoälyllä on merkitystä?

Joitain tekoälysovelluksia on käytetty jo yli 50 vuotta, mutta tietokoneiden laskentatehon lisääntyminen, tiedon määrän valtava lisääntyminen ja uudet algoritmit ovat johtaneet useisiin tekoälyn läpimurtoihin viime vuosina.

Tekoälyä pidetään keskeisenä osaa yhteiskunnan digitaalista muutosta, ja sitä pidetään nyt yhtenä EU:n prioriteeteista. Tulevien sovellusten ennustetaan tuovan mukanaan valtavia muutoksia, mutta tekoäly on jo nyt keskeinen osa arkielämäämme.

Hankkeen tiedot

  • Hankkeen nimi: Tekoäly tutuksi
  • Hankekoodi: S22620
  • Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet
  • Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen
  • Kustannusmalli: Flat rate 17 %
  • Hankkeen toteuttaja: LAB-ammattikorkeakoulu Oy
  • 1.10.2021 - 31.8.2023
  • Kokonaiskustannukset 207 091 €

LAB-ammattikorkeakoulu Oy

Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa toimiva LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, hotelli-, ravintola- ja matkailuala sekä muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä.

Lähteet:
Projektipäällikkö Eija Lantan haastattelu
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan