Kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2022–2025 ja älykkään erikoistumisen strategian 2021–2027 painopisteet nojaavat Varsinais-Suomen maakuntastrategian vuoteen 2040+ ulottuviin linjauksiin. Maakuntastrategian tehtävä on rakentaa kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomea toimimalla maakunnan kehittämisen reagoivana ja ennakoivana muutostyökaluna, jonka avulla:

•    nopeutetaan maakunnan vihreää ja reilua siirtymää mm. tuomalla innovaattorit ja sijoittajat yhteen kokeilemaan uusia toimintamalleja,
•    vahvistetaan maakunnan toimijoiden yhteistä sitoutumista maakunnan kärkitoimialojen – sinisen talouden, ruokaketjujen sekä lääke- ja terveysteknologian – kasvutavoitteisiin mm. tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyöllä sekä rakentamalla kokeilualustoja lupaaville uusille ideoille,
•    avataan osaajille yhä uusia reittejä tulla ja kiinnittyä maakuntaan mm. paikkariippumattoman rekrytoinnin, huippuosaamisen yhteistyön ja kansainvälisen näkyvyyden avulla ja
•    rakennetaan hyvinvointia ja yhteistoimintaa yli maakunnan sektori- ja väestöryhmien aidon kumppanuuden, osallisuuden ja vuorovaikutuksen keinoin.

Onnistumisen seurauksena Varsinais-Suomi on vuonna 2040 

  • puhtaiden ratkaisujen, innovaatioiden ja kestävän kasvun hiilineutraali edelläkävijä,
  • jokaiselle hyvinvoinnin mahdollisuuksia tarjoava yhteisöllinen maakunta,
  • yhdessä tekemisen ja tietoon perustuvien päätösten maakunta ja muutoksia ennakoiva ja kasvuhakuinen digimaakunta.

Älykkään erikoistumisen painopisteet

​Maakuntaohjelmaa syventävä ja täydentävä älykkään erikoistumisen strategia tunnistaa Varsinais-Suomelle kolme painopistealaa, jotka ovat:

  • sininen talous ja uudistuva teollisuus (meriteollisuus ja sähköistyvä liikkuminen),
  • innovatiiviset ruokaketjut (mm. sinisen ja vihreän elintarviketeollisuuden kehittäminen) ja
  • lääke- ja terveysteknologia (mm. lääkekehitys, diagnostiikka, kuvantaminen ja terveysteknologia).

Älykkäällä erikoistumisella tuetaan erityisesti tunnistettujen kärkitoimialojen kehitystä mutta myös laajemmin Varsinais-Suomen tutkimus- ja innovointivalmiuksia: esimerkiksi kehittyneiden teknologioiden ja digitalisaation monipuolista käyttöönottoa sekä pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamista. Lisäksi edistetään Suomen hiilineutraalisuustavoitetta, erityisesti energiatehokkuuden, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja kiertotalouteen siirtymisen näkökulmasta. Näiden eteneminen suunnitellusti tukee myös maakunnan kärkitoimialojen menestystä.

Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2040+ koostuu kolmesta asiakirjasta: Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelmasta, maakuntaohjelmasta ja älykkään erikoistumisen strategiasta.

> Tutustu Varsinais-Suomen maakuntastrategiaan

Lisätietoja:

Salla-Maria Lauttamäki
Kehittämispäällikkö
Varsinais-Suomen liitto
puh. 040 520 0761
etunimi.sukunimi(at)varsinais-suomi.fi