Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF vahvistaa alueiden elinvoimaa sekä edistää vihreää siirtymää


Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tavoitteena on helpottaa ja hallita turvetuotannon vähentämisestä aiheutuvia aluetaloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. JTF-rahoituksella tuetaan siis alueiden elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä. Toimenpiteillä edistetään vihreää siirtymää tukemalla liiketoiminnan uudistamista sekä elinkeinoelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta tuetaan vihreän talouden työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä vihreän teknologian ratkaisujen kehittämistä. Rahoituksen suuntaamisessa huomioidaan EU:n hiilineutraaliustavoite sekä maakuntien alueelliset suunnitelmat.