Hyppää sisältöön

Tuloksia Lännestä: Kohti vihreämpää Pohjois-Satakuntaa kolmen kärjen voimin

Julkaisuajankohta 20.3.2024 11.00
Tiedote
Kirkkokallion ekoteollisuuspuiston logo, suomaisemakuva, valokuva Kankaanpään taidekoulusta sekä EU-lippulogo tekstillä Euroopan unionin osarahoittama.

Pohjois-Satakunnasta, Kankaanpään alueelta löytyy kolme kovaa: Kirkkokallion ekoteollisuuspuisto, rakennustuoteteollisuus ja GEO-oppimisympäristö. Näitä kehitetään Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) vetämässä Pohjois-Satakunta vihreän siirtymän aalloilla -hankkeessa, jota rahoittaa Satakuntaliitto ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF.

Käydään seuraavassa läpi hankkeen kolmen kärjen kevään 2024 kuulumiset:

Kirkkokallio  etenee kohti entistä strategisempaa ekoteollisuuspuistoa

Kankaanpään Honkajoella sijaitseva Kirkkokallion ekoteollisuuspuisto on kiertotalouteen perustuva yrityskeskittymä. Hanke tukee kiertotalouden kehitystä luomalla keväällä 2024 Kirkkokalliolle strategian, joka ohjaa puiston toimintaa ja viestintää kokonaisuutena. Ekoteollisuuspuistolle julkaistiin jo oma logonsa, jonka vihreät pyörteet kuvaavat resurssien kierrätystä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tarpeen mukaan yleishyödyllisiä selvityksiä, joiden tukemana Kirkkokallio olisi entistä houkuttelevampi sijoittumiskohde. Tämän kärjen kanssa työskentelevät erityisesti asiantuntijat Kati Alakoski, Piia Orava ja Jari Mustonen.

Kuva: Kirkkokallion ekoteollisuuspuiston logo suomeksi ja englanniksi. Logo julkaistiin osana hanketta. Taustalla oleva kuva: Martti Tikka.


Kirkkokallion ekoteollisuuspuisto, Kirkkokallio eco-innovation park, taustakuvana tuulivoimapuisto, EU-lippulogo Euroopan unionin osarahoittama, Satakuntaliiton, SAMKin ja Kankaanpään logot.

 

Rakennustuoteteollisuus valmistautuu uuteen rakennuslakiin

Kankaanpäässä on vakiintunut rakennustuoteteollisuuden keskittymä, joka on muiden alan toimijoiden lailla lähestyvän muutoksen edessä. Vuoden 2025 alusta voimaan astuu uusi rakennuslaki, jonka myötä muun muassa ympäristö- ja ilmastoselosteet tulevat pakollisiksi. Hanke tukee alan yrityksiä asiantuntijansa Olli Hietasen johdolla tuottamalla ajankohtaista tietoa selosteiden hoitamiseen. Myöhemmin hankkeessa pureudutaan rakennustuoteteollisuuden digitalisaatiokysymyksiin. Rakennustuoteteollisuuden näkökulmasta myös Kankaanpään Niinisalon varuskunta-alue osana DCA-sopimusta tuo mahdollisesti mielenkiintoisia mahdollisuuksia alueen yrityksille. Hankkeessa pystytään tuomaan alueen toimijoille uutta tietoa erilaisten selvitysten avulla myös DCA-sopimuksen tuomista mahdollisuuksista.

GEO-oppimisympäristö  kehittyy ympäristökasvatuksen alustana

Kankaanpään Honkajoella toimii GEO-oppimisympäristö, joka edistää ympäristökasvatusta ja toimii uudenlaisena oppimisalustana. Hankkeessa luodaan muun muassa ympäristökasvatussuunnitelma sekä kehitetään oppimisympäristön sisältöjä, kuten esimerkiksi suodioraama, digitaalisia luontopolkuja ja oppimismateriaaleja. Oppimisympäristön tärkeänä tehtävänä on tuottaa myös polkuja nuorille korkeakouluopintoihin. Tätä työpakettia luotsaavat asiantuntijat Kalle Männistö ja Terttu Hermansson. Keväällä 2024 GEO-oppimisympäristön opaskoulutusten suunnittelusta ja pilotoinnista tulee vastaamaan hankkeeseen palkattava paikallinen nuori.

Kuva: Honkajoen GEO-oppimisympäristön aulasta löytyy jo alueelle tunnusomaista suomaisemaa. Maalauksen on tehnyt Seija Maria Sairainen, kuva Piia Orava.


Maalaus suomaisemasta.

Kaiken  takana on TKI-toimintaa ja yhteistyötä

Hanke on erittäin tärkeässä asemassa, mitä tulee tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäämiseen Pohjois-Satakunnan seutukunnalla. Turvetuotannon alasajon jälkimainingeissa hanke pystyy tuottamaan yleishyödyllistä tietoa alueen tueksi. Parhaimmillaan voi löytyä uusia työpaikkoja ja yhteistyökuvioita eri toimijoiden välille. Hankkeen kautta on syntynyt myös uutta yhteistyötä SAMKin ja Kankaanpään kaupungin välille. Konkreettinen esimerkki yhteistyöstä on muun muassa se, että hanke hyödyntää viestinnässään Kankaanpään kaupungin ja elinkeinotoimen sosiaalisen median kanavia. Näin tavoitetaan kohderyhmät tehokkaasti. Viestinnän ja hankkeen eri kärkien välillä surffailevat viestintäasiantuntija Piia Orava ja projektipäällikkö Tomi Kuusimäki.

Kuva: Projektin henkilökunta työskentelee SAMK Kankaanpään taidekoululla, joka on luova ympäristö vihreiden ratkaisujen pohtimiseen. Kuva: Kankaanpään valokuvaamo.


Lisätietoja

Hankehenkilökunnan sähköpostiosoitteet muotoa [email protected].
Pohjois-Satakunta vihreän siirtymän aalloilla -hankkeen kotisivu
Kirkkokallion ekoteollisuuspuiston kotisivu 

Hanketiedot

Hankkeen nimi: Pohjois-Satakunta vihreän siirtymän aalloilla
Toteuttaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Toimintalinja ja erityistavoite: 7 oikeudenmukaisen siirtymän Suomi, erityistavoite 7.1. Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä (JTF)
Aika: 1.10.–31.3.2026
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus 858 176 €
Hankekoodi: J10168 

Tutustu myös Länsi-Suomen JTF-artikkeliin

Oikeudenmukaisen siirtymän haasteet ja mahdollisuudet Länsi-Suomessa: JTF-rahoittajien kokemuksia

Länsi-Suomi Toimintaa ja tuloksia