Maahanmuuttaneiden toimiva arki- valtakunnallinen teema

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman maahanmuuttaneiden toimiva arki- valtakunnallinen teema koostuu neljästä sisältöalueesta:

  1. kotona pitkään lapsia hoitaneiden vanhempien työelämäosallisuus,
  2. vieraskielisten asiakkaiden tukeminen työelämään siirtymiseksi ja työelämässä,
  3. vieraskielisten asiakkaiden tukeminen peruspalveluissa ja
  4. vieraskielisten kielellinen tuki. 

Koordinaatio- ja kumppanuushanke valmistelee hankehakuja neljälle sisältöalueelle. Lisäksi koordinaatio- ja kumppanuushanke tukee hankkeita tulosten tuotteistamisessa, juurruttamisessa ja viestinnässä. Kotoutumisen kumppanuusohjelman periaatteita - avoimuus, osallistavuus, tietopohjaisuus ja vaikuttavuus- juurrutetaan alueelliseen työhön. Tilaisuuksia ja koulutuksia järjestetään paikallisesti ja alueellisesti. Toiminnan vaikuttavuutta lisätään yhteistyön ja kumppanuuden kautta. Maahanmuuttaneiden omaa osallisuutta edistetään kokeilemalla malleja, joissa maahanmuuttaneet osallistuvat palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioimiseen. Parannetaan kumppanuuden kautta eri toimijoiden, kuten järjestöjen mahdollisuuksia osallistua kotoutumisprosessin vaiheiden kehittämiseen ja toimeenpanoon.

Kehittämistyötä tehdään työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella kumppanuusperiaatteella. 

Teeman välittävänä toimielin on Hämeen ELY-keskus, joka vastaa mm. hankehakujen toteuttamisesta, hakijoiden aktivoinnista, hankkeiden valinnasta, seurannasta sekä teemaan liittyvästä viestinnästä. 

Teemasta järjestetään erillisiä hakuja, jolloin teemaan voidaan jättää hankehakemuksia EURA2021-järjestelmän kautta. Teema vastaa ohjelman toimintalinjojen 4. Työllistävä ja osaava Suomi (ESR+) tavoitteita.

Yhteyshenkilöt

 
Auli Vuorela
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 021 264
auli.vuorela(at)ely-keskus.fi
Susanna Piepponen
erityisasiantuntija
Työ- ja elinkeinoministeriö
P. +358 50 396 1120
[email protected]
Kumppanina kotoutumisessa –koordinaatiohanke
Ilona Korhonen
projektipäällikkö
P. +358 50 327 4175
ilona.korhonen(at)ely-keskus.fi
Veera Väisänen
koordinaattori / osaaminen
P. 050 329 5921
veera.m.vaisanen(at)ely-keskus.fi
Ritva Mertaniemi
koordinaattori / osallisuus
P. +358 50 395 5089
ritva.mertaniemi(at)ely-keskus.fi
Lotta Savolainen
koordinaattori / työllisyys
P. 0295 029 094
lotta.savolainen(at)ely-keskus.fi

Lauren Stevens
projektisuunnittelija
P. +358 50 396 1448
[email protected] 

 
Lisätietoa koordinaatiohankkeesta >>