Kehittämisen painopisteet Pohjois-Karjalassa 2022–2025

 

POKAT 2025, Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman kehittämisteemat

Maakuntaohjelma POKAT 2025 sisältää alueen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet ja kuvauksen keskeisistä toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. POKAT 2025 maakuntaohjelman teemoiksi on johdettu valtakunnallisen aluekehittämispäätöksen ja Pohjois-Karjalan strategia 2040:n perusteella:

-    Saavutettavuus - toimiva liikennejärjestelmä
-    Kasvava elinvoima ja alueen vahvuudet
-    Osaava elo - osaaminen ja koulutus
-    Hyvä olo - hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat
-    Ilmastokestävyys ja luonnon lumo

Niin kutsuttuina läpikäyvinä elementteinä eli kaikessa kehittämistoiminnassa huomioon otettavana ovat digitaalisuus, kansainvälisyys ja kestävä kehitys.

 

Kestävä, älykäs ja kansainvälinen Pohjois-Karjala - Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen strategia

Älykkään erikoistumisen strategia on osa POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa. Älykkään erikoistumisen valinnoissa on ohjelmakauden 2021–2027 vaatimusten mukaisesti elinkeinollisesta toimialakohtaisesta ajattelusta laajempaan temaattiseen ilmiölähtöiseen ajatteluun. Kehittämisen keskiössä on edelleen yritysten kasvu ja kansainvälistyminen.

Nykyisen toimintaympäristön määräävin piirre on muutos, mihin varautuminen edellyttää alueiden ominaispiirteet ja vahvuusalat tunnistavaa laaja-alaista kehittämistä. Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen painopisteiksi on valittu:
-    Uudistuva teollisuus ja kehittyvät teknologiat
-    Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä
-    Innovatiiviset ja kestävästi tuotetut palvelut


 

Lisätietoja: POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2022-2025  

 

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnassa on maakunnan yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmä toimii yleisasetuksen 8 artiklassa tarkoitettuna kumppanuuselimenä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman osalta. 

Yhteistyöryhmän kokoonpanon ja pöytäkirjat löydät Pohjois-Karjalan maakuntaliiton internetsivuilta: Maakunnan yhteistyöryhmä (pohjois-karjala.fi)