Tietoa rakennerahastot.fi-sivustosta 

Palvelun sisältö

Rakennerahastot.fi on Euroopan unionin (EU) alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien verkkopalvelu. Rakennerahastot.fi-sivustosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), ja sitä ylläpitää TEM:n Alueet ja kasvupalvelut -osaston EU:n alue- ja rakennepolitiikkaryhmä yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) ja maakuntien liittojen kanssa. Verkkopalvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Etusivulla on uuden ohjelmakauden toimintalinjojen kuvaus, rahoitushakujen hakuaikoja, uutisia, sosiaalisen median nostoja sekä pääsy alueiden osioihin.

Ajankohtaista-osioon on koottu mm. uutiset, hakuajat ja tapahtumat. 
Uudistuva ja osaava Suomi -osio sisältää tietoa ohjelmasta Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 sekä rahastoista: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Osiossa on lisäksi tietoa valtakunnallisesta teemoista, kestävästä kaupunkikehittämisestä ja seurantakomiteasta.

Toiminta alueilla -osioon on koottu suuralueittain osiot: Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi ja valtakunnalliset teemat.

Hanketoimijalle-osio sisältää ohjeita rahoituksen hakemisesta, laeista ja asetuksista, EURA 2021-järjestelmästä ja yksinkertaistetusta kustannusmalleista. Sen lisäksi osiossa on ohjeita tuensaajille, ohjeistusta viestintää varten, kerrotaan petostentorjunnasta ja hakuajoista. 

Interreg-ohjelmat-osiossa on tietoa Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) -tavoitteen ohjelmista eli Interreg-ohjelmista.

Toiminnot

Haku

Sivuston haku on tarjolla sivun ylätunnisteessa.

Haut kohdistuvat oletusarvoisesti sivuston koko sisältöön. Pikahaku hakee kaikilla annetuille
hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakusanojen väliin lisätään automaattisesti Boolean-operaattori 'JA'. Haussa voi käyttää myös katkaistua sanaa. 

Palaute

Palautelomakkeella voi lähettää kysymyksiä ja palautetta rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta. Palautteita käsitellään virka-aikana, ja niihin vastataan kahden viikon sisällä. Palautteisiin ja
kysymyksiin voidaan vastata vain, jos yhteystiedot on täytetty (sähköpostiosoite tai nimi ja osoite). Palautteisiin vastataan ensisijaisesti sähköpostilla.

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on par-haimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettä-vissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi.

Sivustolle on upotettu myös suoria verkkolähetyksiä ja videotallenteita, jotka tarjotaan
suoratoistona erilliseltä palvelimelta päätelaitteen tukemassa muodossa.

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on työ- ja elinkeinoministeriöllä tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. Aineiston käytöstä sellaisenaan kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen ministeriön kanssa.

Kuvat ja niiden käyttöoikeudet

Verkkopalvelussa olevien kuvien käyttöoikeudet ovat ainoastaan työ- ja elinkeinoministeriöllä.

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. TEM ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. TEM ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia
sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä. TEM ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta, sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Ministeriö voi harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston sivuiltaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö ei suorita mitään korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä tai sen kautta tarjotusta informaatiosta.

Ministeriö ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta.
Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää ministeriötä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai
sitoumuksena.

TEM pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja
ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. Ministeriöllä on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti
aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai
muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden
käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa
koskevat säännökset.

Henkilötietojen käsittely

Työ- ja elinkeinoministeriö on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilö-tietoja Euroopan tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Lue lisää tietosuojasta

Evästeet

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita selain tallentaa kävijän laitteelle. Sivustolla käytetään sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä kävijäseurannan ja laadunvalvonnan eväs-teitä. 

Sivuston evästeet 

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Twitterin yhteisöliitännäisiä). Sivustolla olevat kolmannen osapuolen
ylläpitämät liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen
välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Lisätietoja
Lisätietoja sivustosta: [email protected]