Etelä-Savon rahoitushakusuunnitelma 2024

Etelä-Savon maakuntaliiton ja ELY-keskuksen rahoitushakusuunnitelma koskee Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman kehittämis- ja investointihankkeita. Yrityksen kehittämisavustuksilla on jatkuva haku. Rahoittajat päivittävät rahoitushakusuunnitelmaa vuoden aikana tarpeen mukaan.

Seuraavan vuoden rahoitushakusuunnitelma julkaistaan loka-marraskuussa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjelma -> rahoittajakohtaiset hakuilmoitukset julkaistaan https://eura2021.fi/hakuilmoitukset

Mobiililaite-käyttäjä: alla olevat taulukot näkyvät selkeämmin, kun laite on vaaka-asennossa.

 

Aluekehitysrahasto (EAKR) - rahoittaja Etelä-Savon maakuntaliitto  

Hakuaika Rahoittaja  Erityisteema
8.1.-23.2.2024 Etelä-Savon maakuntaliitto Toimintalinjat 1, 2 ja 3

    

Aluekehitysrahasto (EAKR) - rahoittaja ELY-keskus  

Hakuaika Rahoittaja  Erityisteema
1.3. - 31.12.2024 ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustus investointeihin ja muuhun kehittämiseen
17.6.-27.9.2024 ELY-keskus Energiatehokkuus, ilmastonmuutoksentorjunta, kiertotalous (TL2)
17.6.-27.9.2024 ELY-keskus Elinkeinoelämälähtöinen tutkimus ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen
17.6.-27.9.2024 ELY-keskus Saavutettavuushankkeet (TL3)

 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) - rahoittaja ELY-keskus

Hakuaika Rahoittaja Erityisteema
1.3.-10.5.2024 ELY-keskus Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen
17.6.-27.9.2024 ELY-keskus Työllisyys, osaaminen, osallisuus
17.6.-27.9.2024 ELY-keskus Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF)

Hakuaika Rahoittaja Erityisteema
8.1.-16.2.2024 Etelä-Savon maakuntaliitto Toimintalinja 7 Oikeudenmukainen siirtymän JTF Kuntien ja kuntayhtymien perusrakenteen investoinnit
1.3. - 31.12.2024 ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustus investointeihin ja muuhun kehittämiseen
24.1.2024 alkaen ELY-keskus Ennallistaminen ja työllisyys