FinnCure Oy taistelee taudinaiheuttajia vastaan kehittämällään menetelmällä - Kansainväliset markkinat tähtäimessä

Suomalaisella FinnCurella on kunnianhimoinen tavoite luoda uudenlainen, tehokkaampi lähestymistapa sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Yritys on kehittänyt ja patentoinut ns. partikkelialusta-ratkaisun, jonka avulla ihmiskehoon kuljetetaan viruksen kokoisia partikkeleita ehkäisemään taudinaiheuttajien pääsyä kohdesoluihin ja elimiin. Tällaiset partikkelit voivat myös stimuloida ihmisen immuunijärjestelmää sekä kuljettaa lääkeaineita.

FinnCuren toimistolla Espoossa on nyt perustajakolmikon Pasi Sorviston, Erik Niemelän ja Jani Virtasen sanoin ”mielenkiintoinen, positiivinen ralli meneillään”. Tällä he viittaavat kaikkeen siihen säpinään, joka tässä kasvuyrityksessä vallitsee uuden lääketieteellisen innovaationsa kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja markkinointiin liittyen.

Koronaviruksen aiheuttama pandemia muistutti ihmiskuntaa siitä, kuinka nopeasti tartuntataudit voivat levitä joka puolella maailmaa. Sorviston mukaan myös bakteerisairauksiin tarkoitettujen antibioottien kehitys on vähentynyt radikaalisti ja samalla antibiooteille vastustuskykyisten bakteerikantojen määrä on lisääntynyt.

FinnCuren ratkaisu tuo perinteisten lääkkeiden ja rokotusten rinnalle erittäin pienet, virusten kanssa samaa kokoluokkaa olevat partikkelit, jotka kiinnittyvät solujen pinnalla oleviin reseptoreihin ja kykenevät fyysisesti estämään patogeenien pääsyn soluihin tukkimalla kulkureittejä.

Käynnistyshankkeen avulla rohkaisevia tuloksia

Hämeen ELY-keskus on rahoittanut yrityksen käynnistyshankkeen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Hankkeen tavoitteena oli mm. partikkelien valmistuksen selvittämiseen liittyvät tehtävät sekä solutason testaus, jolla partikkelin toiminta voidaan systemaattisesti osoittaa. Tavoitteena oli myös kaupallisen potentiaalin vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet.

”Testien tulokset ovat erinomaisia”, iloitsee Sorvisto. Seuraavaksi on sitten eläinkokeiden vuoro. Sorvisto lisää, että monet tutkimusryhmät maailmalla ovat jo osaltaan todistaneet FinnCuren menetelmän toimivaksi ja turvalliseksi – myös eläinkokeissa.

Hankkeen avulla olemme saavuttaneet tulokset, joiden saavuttaminen vaatii tyypillisesti moninkertaiset taloudelliset ja henkilöresurssit. Tämän mahdollisti ydintiimimme, osakkaidemme, neuvonantajiemme ja yhteistyökumppaniemme ammattilaisosaaminen sekä oikea-aikainen resurssien ja tekemisen kohdentaminen.

Pasi Sorvisto
Founder
Finncure Oy

FinnCure on rahoituksen avulla kyennyt tekemään strategisesti merkittäviä valintoja ja testejä jo varhaisessa vaiheessa, ja siten löytämään yrityksen strategiset kilpailuedut. Erik Niemelä on kiitollinen, että kumppanit ovat halunneet auttaa ja edistää FinnCuren hankematkaa: ”Tässä on oppinut arvostamaan jokaista saatua euroa ja maksimoimaan käytettävissä olevan rahan hyödyn. Tehdään sovitut asiat hyvin ja sitten yhdessä kohti seuraavaa haastetta.”

Hämeen ELY-keskuksen rahoituspäällikkö Juho Wuorinen on ollut erittäin tyytyväinen rahoituksesta saavutettuun hyötyyn: "Kyseessä oli selkeästi alkuvaiheen yritys poikkeuksellisella innovaatiolla. Vauhtia on jo ollut paljon ennen rahoituksemme hakemista, ja rahoituksen myöntämisen sekä hankkeen toteuttamisen jälkeen vauhti on vielä kiihtynyt aikaisemmasta. On hienoa nähdä, että rahoituksellamme on ollut merkittävä vaikutus yrityksen nopean kansainvälisen kasvun toteuttamisessa."

Yhdysvaltojen markkinat odottavat

FinnCuren kansainvälistymisen tärkein kohde on ”rapakon takana”. Amerikan Yhdysvallat on mukaan terveysteknologian ja biotieteen alojen päämarkkina. Esimerkiksi vuonna 2021 uusien lääkkeiden globaalissa myynnissä noin kaksi kolmasosa myytiin Sorviston mukaan USA:ssa. ”Euroopan hidas, jäykkä ja kallis prosessi lisää entisestään painetta USA:n markkinaorientaatioon. Siksi ensivaiheessa keskitymme Pohjois-Amerikan markkinaan ja strategiamme on suunnattu sen mukaisesti.”

Immateriaalioikeuksien eli aineettomien oikeuksien suojaaminen on erittäin tärkeää etenkin tällaisessa yritystoiminnassa. FinnCurella on saatu nähdä, miten USA:n patenttijärjestelmän monipuolisuus, nopeus ja joustavuus on aivan eri luokkaa eurooppalaiseen verrattuna. Jani Virtanen antaakin hyvän vinkin: "On tavattoman tärkeää, että platform-teknologiayritykset hankkivat itselleen IP-lakitoimiston, jolla on vankka kokemus USA:n patenttijärjestelmästä ja jotka työskentelevät sen parissa joka päivä".

Yrityksessä on myös huomattu, että startup-yrityksen patenttistrategian ja patentoinnin todelliset kustannukset eivät välttämättä täsmää yleisesti luulojen kanssa. Sorviston kokemus on, että amerikkalaiset huipputason aineellisiin oikeuksiin erikoistuneet lakitoimistot saattavat tarjota palvelua edullisemmin ja monipuolisemmin, kuin suomalaiset patenttitoimistot. Ainakin FinnCuren kaltaiselle platform-teknologiayritykselle valinta on osoittautunut loistavaksi niin strategisesti kuin taloudellisestikin.

Tärkeä havainto on ollut myös se, että kansainvälisiltä markkinoilta pitää osata löytää oikeanlaista ja erikoistunutta osaamista projektin käyttöön. Suomessa osaaminen ja palvelutarjonta on tällä alalla monelta osin kapeisiin sektoreihin kohdentunutta ja muilta osin ohutta. Kehittämisprosessin hahmottaminen ammattimaisesti sekä kansainvälisen huippuosaamisen tunnistaminen ja sitouttaminen on aivan olennaista.

Haimme alusta alkaen parhaat osaamiset maailmalta – huippujuristit Amerikasta, virus-testaukset Ranskasta, hiiritestaukset Britanniasta. Suomesta löysimme kokeneita rahoitusalan, lääketeollisuuden ja sääntelyn neuvonantajia.

Erik Niemelä
Founder
Finncure Oy

Vahvuuksilla tulevaisuuteen

Perustajakolmikko uskoo, että tällä yrityksellä on aidosti mahdollisuus luoda uudenlainen sairauksien ennaltaehkäisyn ja hoidon mahdollistama kokonaisuus, jolla voidaan parantaa hoitomenetelmien laatua, tehokkuutta ja kohdentamista.

Samalla on muistettava, että FinnCure on korkean riskin ja korkean tavoitetason yritys, joka rakentaa liiketoimintaa erittäin kilpailluilla markkinoilla. Yrityksen vahvuus on kuitenkin Sorviston, Niemelän ja Virtasen mukaan sen useat eri liiketoimintamahdollisuudet, liiketoiminnan skaalautumismahdollisuudet sekä riskienhallinnan keinot. Siksikin he uskovat yrityksen olevan jatkossa houkutteleva yrityskumppani ja sijoituskohdekin.

”Onnekkailla sattumilla on aina oma merkityksensä, ja olemme pyrkineet luomaan edellytyksiä myös niille”, Sorvisto toteaa lopuksi.

FinnCure Oy

Yritys on perustettu vuonna 2021. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki ja pääasiallinen toimiala Tuotekehitys, tutkimus- ja suunnittelupalvelut.

Hankkeen tiedot

  • A78051
  • Finncure Oy käynnistyshanke
  • FINNCURE OY
  • 13.7.2021 - 30.11.2022
  • Kokonaiskustannukset 77 200 €