Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Kuopion kaupungin ja valtion välillä 2021-2027

Kuopion kaupunki on sopinut valtion kanssa kestävän kaupunkikehittämisen teeman mukaisen Kuopion innovaatioekosysteemi​​​​​​​sopimuksen ajalle 2021–2027. ​​​​​​​Sopimuksen sisältö kohdistuu:

1.  terveys- ja hyvinvointiteknologian (terveyden ja hyvinvoinnin älykkäät ratkaisut; älykkäät ratkaisut henkilökohtaiseen ravitsemukseen; sekä terveysdata-alustat (terveystietopalvelut, E-DIH) ja  

2. vesiosaamisen (älykkäät vesihuollon ratkaisut; ja älykkäät talteenottoprosessit ja nollapäästötehtaat vesien käsittelyssä) kehittämiseen. 

Kuopion ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen kohdennetaan Uudistava ja osaava Suomi 2021–2027 Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) -rahoitusta. EAKR-tuen määrä on indikatiivisesti 450 000 €/v kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tasoa tarkastellaan tulosten perusteella. Toiminta käynnistettiin vuonna 2021 alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoituksella (200 000 euroa).

Kuopion kaupunki on nimennyt johtoryhmän, jossa ovat edustettuina Kuopion kaupunki ja muita keskeisistä ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen liittyvistä aluehallinnon, elinkeinotoiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen toimijoista sekä linkittyvistä sidosryhmistä. Pohjois-Savon liiton edustaja on johtoryhmässä asiantuntijana. Johtoryhmä vastaa sopimusta toteuttavien ja sopimuksessa mainittujen strategisten painopisteiden mukaisten hankkeiden ja toimenpiteiden valinnasta sekä tavoitteiden seurannasta. Pohjois-Savon liitto vastaa rahoitettavien hankkeiden lain- ja ohjelmanmukaisuudesta ja tekee johtoryhmän esityksen mukaiset rahoituspäätökset.  

Sopimuksen tavoitteet ja toimenpiteet ovat hyvin linjassa Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2022–2025 tavoitteiden kanssa.

Lisätietoa sopimuksesta: Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Kuopion kaupungin ja valtion välillä 2021-2027

Lisätietoja: Business Kuopio - Kuopion innovaatioekosysteemisopimuksen www-sivu
​​innovaatiopäällikkö Arto Holopainen, Kuopion kaupunki, [email protected], 045 139 3996