Hankkeen tarkastus ja valvonta

Hankkeisiin tehtävien tarkastusten ja niihin kohdistuvan valvonnan tavoitteena on varmistaa rahoituksen asianmukainen käyttö ja ohjelmien noudattaminen.

 Rahoitettujen hankkeiden tarkastuksesta ja valvonnasta on kerrottu tarkemmin sivulla: Hankkeen kustannukset.