LIPA – Liikuntapalveluiden kehittäminen palvelumuotoilua hyödyntäen

Liikunta-alalla monet tekevät työtä yksityisyrittäjinä tai pienissä yrityksissä, jossa yksittäinen henkilö vastaa kaikesta yrityksen palvelutuotannosta, markkinoinnista ja viestinnästä itse ydinpalvelun toteutukseen. Yrittäjien arki on hektistä ja samalla tavoitteena on kuitenkin kehittää ja mukauttaa omaa toimintaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja parantaa asiakaskokemusta. Tiedämme myös, että koronapandemian seurauksena kuntosalilla kävijöiden ja ryhmäliikuntaan osallistuneiden määrä väheni huomattavasti ja kaikki liikunta-alan yritykset eivät vieläkään ole saavuttaneet pandemiaa edeltäviä asiakasmääriä.  

LIPA-hankkeessa näihin haasteisiin pyritään vastaamaan hyödyntämällä palvelumuotoilua, jossa asiakas tulee osaksi palveluiden kehittämistä. Palvelumuotoilu tukee uusien palveluinnovaatioiden syntymistä, ja edistää näin liikunta-alan yritysten liiketoimintaa ja kasvua. Olemme keväästä 2023 asti kehittäneet 11 päijäthämäläisen liikunta-alan pienyrityksen palveluita palvelumuotoilua hyödyntäen. Prosessiin on kytkeytynyt myös markkinointiviestinnän kehittämistä sekä osallistuvilla yrityksillä on ollut mahdollisuus osallistua vuorovaikutusvalmennuksiin, jossa on simulaation keinoin käsitelty erilaisia tilanteita. 

Palvelumuotoilun prosessimalleja on monia, mutta yksi käytetyimmistä on tuplatimantti, jota hyödynnämme hankkeessa. Mallissa keskeistä ovat kehitystarpeen tunnistaminen, ongelman määrittely sekä ratkaisujen löytäminen ja kokeilu. Lopulliset kehittämisprosessit ovat muotoutuneet yritysten lähtökohdista ja tarpeista käsin. Yritysten edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana kehitystyössä, jotta he voisivat hyödyntää hankkeen aikana toteutettuja toimenpiteitä jatkossakin mahdollisimman tehokkaasti. 

Ideointipalaveri. Neljä henkilöä keskustelee ja täyttää post it -lappuja isoille papereille.
Ideointipalaveri

Yksi esimerkki hankkeessa kehitetystä palvelusta on Crossfit Lahden matalan kynnyksen Rapakuntoisten On Ramp -kurssi. "On Ramp" on Crossfit harjoittelun aloituskurssi, jossa opitaan harjoitteluun liittyvät perustekniikat. Kurssin jälkeen henkilö on valmis osallistumaan muihin yhteisiin harjoituksiin sekä harjoittelemaan Crossfit-salilla omatoimisesti. Toteutimme laajan asiakaskyselyn Crossfit Lahden nykyisille ja entisille jäsenille, haastattelimme useamman asiakkaan sekä toteutimme ”haamushoppauksen”, jossa lajia tuntematon henkilö osallistui On ramp -kurssille ja kertoi kokemuksestaan aina kurssin varaamisesta jälkiviestintään saakka. Kokosimme keskeisimmät huomiot näistä menetelmistä ja ideoimme yhdessä yrittäjien kanssa uusia palveluita tietojen pohjalta. Ideoinnin perusteella syntyi uusi matalan kynnyksen aloituskurssi ”Rapakuntoisten On Ramp”, joka toteutettiin onnistuneesti alkukeväästä 2024. Kurssilla pyrittiin madaltamaan osallistumisen kynnystä Crossfit-harjoitteluun, joka saatetaan kokea vain hyväkuntoisten ihmisten lajina. 

 

Instagram-mainos Rapakuntoisten onramp -kunssista. Mies kuntoilee lattialla isojen painojen kanssa.
Mainoskuva (CrossFit Lahti Instagram)

Kaikki hankkeen kehittämisprosessit viedään loppuun vuoden 2024 kevään ja alkusyksyn aikana. Hankkeen kokemuksista ja opeista tuotetaan kaikille avoin materiaali, jota mikä vain liikunta-alan yritys tai muu palveluiden kehittämisestä kiinnostunut taho voi hyödyntää. Materiaalissa tuodaan mahdollisimman käytännönläheisesti esille, kuinka palvelumuotoilua voi hyödyntää liikuntayrityksen arjessa. 


Hankkeen tiedot

  • Hankkeen nimi: LIPA - Liikuntayritysten liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilua hyödyntäen
  • Hankkeen toteuttajat: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Lab-ammattikorkeakoulu Oy
  • Hankkeen kesto: 1.1.202331.12.2024
  • Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi (EAKR)
    • Erityistavoite 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

 


Lisätiedot

Projektipäällikkö Ahti Romo
[email protected]

Projektipäällikkö Sanna Kangas
[email protected]