Viestintä on hanketoiminnan mahdollisuus ja velvollisuus

Miksi viestitään?

Viestintä on keskeinen osa jokaisen EU-rahastosta tukea saaneen hankkeen toimintaa. Viestintää ja EU:n näkyvyyttä koskevat velvollisuudet koskevat kaikkea hankkeen toimintaa. EU-rahoituksen saajilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa rahoituksen alkuperä ja varmistaa EU:lta saadun rahoituksen näkyvyys viestinnän toimilla.

Viestinnän keinoin hanke:

  • kertoo saamastaan EU-rahoituksesta 
  • kertoo yleisöille ja kohderyhmille toiminnastaan sekä hankkeessa saavutetuista tuloksista
  • tavoittaa uusia kohderyhmiä, osallistaa organisaatioita ja ihmisiä mukaan EU-rahoitteeseen hanketoimintaan
  • jakaa hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja, parhaita käytäntöjä ja saavutettuja tuloksia ja tuotoksia yleisesti hyödynnettäviksi

Viestinnällä pyritään saamaan hankkeiden viiteryhmät innostumaan hankkeesta sekä löytämään uusia toimijoita ja ihmisiä mukaan. Viestinnällä voidaan myös kertoa hankkeen tuloksista ja levittää parhaita käytäntöjä. Viestintä on rakennerahastohankkeen onnistumisen edellytys.