Tietoa hakemisesta

Rahoittavat viranomaiset ilmoittavat rahoituksen haut, mahdolliset teemat ja erityistavoitteet sekä hakemusten jättöaikataulut tällä sivustolla, omilla verkkosivuillaan sekä mahdollisesti alueen päälehdissä. Hakuilmoituksessa kerrotaan, mihin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin hankkeita haetaan. Haut voidaan kohdentaa joko alueellisille hankkeille tai valtakunnallisiin teemoihin.

Ohjelman tavoitteiden lisäksi alueellisen hankkeen on tuettava jotakin toteutusalueensa maakuntaohjelman painotuksista. Jos hanke toimii Länsi-Suomen alueella, tulee hakijan tutustua Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman lisäksi eri maakuntien maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin.

Valtakunnallisista teemaohjelmista kannattaa hakea rahoitusta silloin, kun hankkeen toiminta ja hyödyt ovat valtakunnallisia joko partnereiden tai organisaation oman toiminnan kautta.

Usein hauille on asetettu määräaika, johon mennessä hakemusten pitää olla jätetty toimivaltaiselle rahoittavalle viranomaiselle. Hakijan tulee varmistua siitä, että hakemus osoitetaan oikealle rahoittavalle viranomaiselle. Jos on vähänkään epäselvyyttä siitä, mille viranomaiselle hakemus tulisi jättää, kannattaa ottaa yhteyttä alueen asiantuntijoihin. Alueen asiantuntijoiden yhteystiedot löydät tämän sivuston yhteystiedot -osasta.

Länsi-Suomen hakuaikoja koskevat suunnitelmat

Satakuntaliitto ja Keski-Suomen ELY-keskus päivittävät Länsi-Suomen hakuaikojen suunnitelmaa kolme kertaa vuodessa sekä tarvittaessa. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoittajakohtaiset hakuilmoitukset julkaistaan EURA 2021-järjestelmässä: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset

Länsi-Suomen yritysten kehittämisavustusten (EAKR) hakujaksosuunnitelma löytyy Yritysrahoitus-sivuilta 

Mobiililaite-käyttäjä: alla olevat taulukot näkyvät selkeämmin, kun laite on vaaka-asennossa.

ESR+ -rahoituksen hakujaksosuunnitelma (Länsi-Suomi)

Euroopan sosiaalirahaston välittävänä toimielimenä toimii Keski-Suomen ELY-keskus

ESR+ Hakujakso Tavoitteet Haettavana €
Keski-Suomen ELY-keskus 16.5.-31.8.2022

4.1 Polkuja töihin

4.2 Uutta osaamista työelämään

26,076 milj. €
  Jatkuva haku alk. 7.7.2022

Ohjelmakauden 2014-2020 toimintalinjat:

3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

9. REACT-EU

Tarkentuu
  Helmikuun alku - Maaliskuu

TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+)

Erityistavoitteet:
4.1 Polkuja töihin,
4.2 Uutta osaamista työelämään ja
4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen

ET 4.1. 17,2 milj. €

ET 4.2. 17,2 milj. €

ET 4.3 20,3 milj. €

  Huhti-toukokuu 5.1 Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen Tarkentuu
  Elo-lokakuu TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+) Tarkentuu

Etelä-Pohjanmaan liiton hakujaksosuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan liiton hakujaksosuunnitelma (EAKR-haut ja kaupunkikehittäminen/Seinäjoen ekosysteemisopimus sekä JTF).

EAKR

Etelä-Pohjanmaan liitto

Hakujakso Tavoitteet Haettavana €
  13.5.-30.6.2022 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 n. 5 milj.€
  Syksy 2022 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 n. 2 milj.€
  Kevät 2023 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 n. 1,9 milj.€
  Syksy 2023 1.1, 1.2. 2.1, 2.2, 2.3 n. 2,5 milj.€
       

Kestävä kaupunkikehittäminen

Seinäjoen ekosysteemisopimus

13.5.-10.6.2022

 

1.1

 

225 000 €

 

  Syyskuu 2022

1.1

1.2

2.3

n. 262 000 €

n. 56 500 €

n. 56 500 €

  Kevät 2023 1.1, 1.2 300 000 €
  Syksy 2023 1.1, 2.3 125 000 €
       
JTF Kevät 2023 JTF- erityistavoite n. 6 milj.€
  Syksy 2023
JTF- erityistavoite
n. 3 milj.€

Keski-Suomen liiton hakujaksosuunnitelma

Keski-Suomen liiton hakujaksosuunnitelma (EAKR-haut ja kaupunkikehittäminen/Jyväskylän ekosysteemisopimus).

EAKR

Keski-Suomen liitto

Hakujakso Tavoitteet Haettavana €
  12.5.–19.8.2022 1. hakukierros 1.1 ja 1.2 Enintään 4,6 milj. €, josta n. 1 milj. € Saarijärven–Viitasaaren seutukunnalle.
  1.8.–29.9. 2023 2. hakukierros

 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3

Enintään 3,6 milj. €
JTF      
  1. haku avautuu maaliskuussa 2023 heti EURA:n mahdollistaessa, ja on auki n. 5 viikkoa. 
 
Keski-Suomen siirtymäsuunnitelman mukaiset (päivitetään myöhemmin).  Enintään 17,635 milj. €

Kestävä kaupunkikehittäminen

Jyväskylän ekosysteemisopimus

12.5.–15.6.2022 1. hakukierros

 

1.1, 1.2, 1.3

 

Enintään 1,35 milj. €
  31.1.–6.3.2023 2. hakukierros 1.1, 1.2 ja 1.3 Noin 1,5 milj. €

Pirkanmaan liiton hakujaksosuunnitelma

Pirkanmaan liiton hakujaksosuunnitelma (EAKR-haut ja kaupunkikehittäminen/Tampereen ekosysteemisopimus).

EAKR

Pirkanmaan liitto

Hakujakso Tavoitteet Haettavana €
  12.5. – 15.8.2022

1.1 ja 1.2

2.1, 2.2 ja 2.3

3 165 000 €
  30.1. - 24.3.2023 2.1, 2.2, 2.3 n. 1,9 milj. €
  Syksyllä 2023 1.1 ja 1.2 summa täsmentyy, enintään 3,7 milj. €

Kestävä kaupunkikehittäminen

Tampereen ekosysteemisopimus

12.5.-12.6.2022

 

Syksyllä 2023 ei hakua

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3

 

 

2 milj. €

 

 

JTF maaliskuu 2023 - huhti-toukokuu 2023   n. 1 milj.€

Pohjanmaan liiton hakujaksosuunnitelma

Pohjanmaan liiton hakujaksosuunnitelma (EAKR-haut ja kaupunkikehittäminen/Vaasan ekosysteemisopimus).

EAKR

Pohjanmaan liitto

Hakujakso Tavoitteet Haettavana €
  12.5.-22.6.2022 1.1,1.2 900 000 €
  loka-marraskuu 2022

1.1, 1.2 ja 2.1

 n. 1 milj. €
  huhti-lokakuu 2023 1.1, 1.2 ja 2.1  n. 1 milj.€
       

Pohjanmaan liitto

Vaasan ekosysteemisopimus

12.5-9.6.2022

 

1.1, 1.2 ja 2.1

 

900 000 €

 

  15.9. -19.10.2022

1.1,1.2 ja 2.1

565 000 €
  kevät 2023 1.1, 1.2 ja 2.1 n. 1. milj. €
       
JTF maalis-toukokuu 2023 2.7.1 n. 3 milj. €
  syys-marraskuu 2023 2.7.1 n. 1,2 milj. €

Satakuntaliiton hakujaksosuunnitelma

Satakuntaliiton hakujaksosuunnitelma (EAKR-haut ja kaupunkikehittäminen/Porin ekosysteemisopimus).

EAKR

Satakuntaliitto

Hakujakso Tavoitteet Haettavana €
  17.5.-31.8.2022

1.1 ja 1.2

2.1, 2.2 ja 2.3

n. 4,3 milj. €
  Kevät 2023 täsmentyy täsmentyy
       

Kestävä kaupunkikehittäminen

Porin ekosysteemisopimus

17.5.-31.8.2022

Kevät 2023

1.1 ja 1.2

2.1 ja 2.3

Täsmentyy

 

900 000 €

Täsmentyy

       
JTF Kevät 2023 Täsmentyy Täsmentyy