Tietoa hakemisesta

Rahoittavat viranomaiset ilmoittavat rahoituksen haut, mahdolliset teemat ja erityistavoitteet sekä hakemusten jättöaikataulut tällä sivustolla, omilla verkkosivuillaan sekä mahdollisesti alueen päälehdissä. Hakuilmoituksessa kerrotaan, mihin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin hankkeita haetaan. Haut voidaan kohdentaa joko alueellisille hankkeille tai valtakunnallisiin teemoihin.

Ohjelman tavoitteiden lisäksi alueellisen hankkeen on tuettava jotakin toteutusalueensa maakuntaohjelman painotuksista. Jos hanke toimii Länsi-Suomen alueella, tulee hakijan tutustua Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman lisäksi eri maakuntien maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin.

Valtakunnallisista teemaohjelmista kannattaa hakea rahoitusta silloin, kun hankkeen toiminta ja hyödyt ovat valtakunnallisia joko partnereiden tai organisaation oman toiminnan kautta.

Usein hauille on asetettu määräaika, johon mennessä hakemusten pitää olla jätetty toimivaltaiselle rahoittavalle viranomaiselle. Hakijan tulee varmistua siitä, että hakemus osoitetaan oikealle rahoittavalle viranomaiselle. Jos on vähänkään epäselvyyttä siitä, mille viranomaiselle hakemus tulisi jättää, kannattaa ottaa yhteyttä alueen asiantuntijoihin. Alueen asiantuntijoiden yhteystiedot löydät tämän sivuston yhteystiedot -osasta.