Kestävä kaupunkikehittäminen Itä-Suomessa

Kestävän kaupunkikehittämisen ITI-strategia (yhdennetty alueellinen strategia) perustuu sopimuksiin, jotka valtio tekee 16 kaupunkiseudun kanssa; pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa) sekä 15 muun kaupungin (Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Vaasa, Lappeenranta ml. Imatra, Lahti, Joensuu, Kuopio, Pori, Kajaani ml. Sotkamo, Kokkola, Seinäjoki, Rovaniemi, Mikkeli). Kaupunkien yhteisinä haasteina on jaettu tarve vahvistaa innovaatiotoiminnan ekosysteemejä. Kaupunkikohtaiset haasteet määritellään ekosysteemisopimuksissa, joista johdetaan kaupunkeja yhdistävä ITI-strategia. Vaikka toiminta on keskuskaupunkivetoista, kohdistuvat vaikutukset koko kaupunkiseudulle.

Rahoitettavat toimenpiteet valitaan kaupunkien toimesta. Välittävä viranomainen vastaa ohjelmanmukaisuus- ja tukikelpoisuusharkinnasta. Kansallista koordinaatiota vastaa ohjausryhmä ja sitä tukeva koordinaatiohanke. Strategiaa voidaan rahoittaa myös kansallisella sekä muulla EU-rahoituksella.

Lisätietoja löytyy esimerkiksi innokaupunkien yhteisiltä sivuilta: Innokaupungit - Innovoivat kaupungit ja yhteisöt ovat mukana luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä!

Kuopio
​​​​​​​strategiset painopisteet: terveys- ja hyvinvointiteknologia, vesiosaaminen
Joensuu
strategiset painopisteet: bio- ja kiertotalous, fotoniikka-liiketoiminta
Mikkeli
​​​​​​​strategiset painopisteet: yhdyskuntavesien kiertotalous