Hållbar stadsutveckling i Östra Finland

De ekosystemavtal som har slutits med städer utgör grunden för EU:s region- och strukturpolitiska program hållbar stadsutveckling. Innehållet i avtalen baserar sig på stadsregionernas lokala styrkor, men de anknyter alla till omfattande aktuella teman, såsom koldioxidsnålhet, digital teknologi samt välfärd och hälsa. Av innehållet i avtalen har man härlett städernas gemensamma strategi för hållbar stadsutveckling som projekten ska iaktta.

Mer information om ekosystemavtalen finns under punkten Ett förnybart och kompetent Finland.