Hållbar stadsutveckling i Västra Finland

Hållbar stadsutveckling ingår i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Staten har ingått 16 ekosystemavtal med universitetsstäder och universitetscentra. Städerna genomför hållbar stadsutveckling utifrån avtal. Den nationella verksamheten bedrivs under namnet Innovativa städer och samhällen (förk. Innokaupungit).

I avtalen är innovationspolitiken kopplad till städernas utvecklingspolitik och innovationsba-serad tillväxt. I Västra Finland deltar Jyväskylä, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors och Vasa. Även om verksamheten leds av centralorterna, riktar sig konsekvenserna till hela stadsregionen.

Centralt i genomförandet av ekosystemavtalen är ett nära samarbete mellan företag, högs-kolor, forskningsinstitut och offentliga aktörer. Städerna fungerar som utvecklingsplattformar för innovationer och nya affärsmöjligheter som främjar koldioxidsnåla och resurssmarta lösningar samt digitalisering och tekniska omvälvningar. Målet är att producera globalt betydande kompetens och kunskap.

Städerna väljer vilka åtgärder som ska finansieras. Landskapsförbunden är partner i ge-nomförandet av ekosystemavtalen och ansvarar för bedömningen av huruvida projekten är förenliga med programmet och stödberättigande.

Jyväskylä

Strategiska tyngdpunkter: Motion, hälsofrämjande och välfärd samt industri i förnyelse
Förmedlande myndighet: Mellersta Finlands förbund

Björneborg

Strategiska tyngdpunkter: Teknikmetaller och cirkulär ekonomi samt automatisering och robotteknik
Förmedlande myndighet: Satakunta förbund

Seinäjoki

Strategiska tyngdpunkter: Hållbar förnyelse av livsmedelsekosystemet och smart förnyelse av industrin
Förmedlande myndighet: Södra Österbottens förbund

Tammerfors

Strategiska tyngdpunkter: Sustainable industry X (SIX), byggnader, energi och infrastruk-tur samt digitala hälsolösningar
Förmedlande myndighet: Birkalands förbund

Vasa

Strategiska tyngdpunkter: Hållbara och smarta energisystem
Förmedlande myndighet: Österbottens förbund