Strategiska projekt

De strategiska projekten har en viktig roll när det gäller att uppnå programmets mål. De strategiska projekten anges i programdokumentet och på dem tillämpas särskilda övervaknings- och kommunikationsåtgärder, till exempel ordnande av ett öppningstillfälle.

I programdokumentet ett förnybart och kompetent Finland 20212027 har följande fem riksomfattande teman som beretts i samarbete med ministerierna utsetts till strategiska projekt. Övervakningskommittén har till uppgift att granska hur dessa teman framskrider i genomförandet och resultaten av strategiskt viktiga åtgärder.