Norra Savolax landskapsplan 2040 och landskapsprogram 2022–2025

I landskapsplanen fastställs långsiktiga mål, en utvecklingsstrategi och befolkningsmål. I landskapsprogrammet beskrivs riktlinjerna för praktiska åtgärder som styr regionutvecklingen under de närmaste fyra åren och allokeringen av regional finansiering.

Landskapsutvecklingens tyngdpunkter och mål:

  • Maskin- och energiteknik: smart och produktiv teknik och service samt lyckad energiförändring.
  • Skogsindustrin: mångsidig användning av virke samt ökat förädlingsvärde och en ökning av nya produkter.
  • Livsmedel: ett ledande område för hållbar livsmedelsproduktion.
  • Välfärdsteknologi: bättre hälso- och sjukvård samt affärsverksamhet av hälsodata, teknik och nya läkemedel.
  • Turism: ökad natur-, evenemangs- och kulturturism. Östfinskt utvecklingssamarbete.
  • Smart vattensystem: övergripande smart administration av vatten och avloppssystem. Företagsverksamhetens tillväxt.
  • Bioraffinering: nya produkter och bioprocesser, biogas, återvunnen gödsel, torrströ, kemikalier, energi.

Landskapsutvecklingens tyngdpunkter är samtidigt Norra Savolax val för smart specialisering.