Arbetslivsutveckling

Målet för helheten Riksomfattande arbetslivsutveckling är ett resultatrikt arbetsliv. Projekten har resulterat i ett förbättrat välmående i arbetet inom organisationer och en ökad kapacitet för förändringar inom organisationer. Den yrkesmässiga rörligheten har också ökat och allt fler internationella anställda har rekryterats till olika arbetsplatser. Samarbetet mellan företagstjänsterna och arbetslivet har utökats i syfte att hantera omställningar.

I projekten främjas och utvecklas verksamhetsformer, digitala lösningar och produktions- och serviceprocesser samt möjligheter till påbyggnadsutbildning och omskolning. Samtidigt förbättrar projekten produktiviteten, arbetsresultaten och välbefinnandet i arbetet. Dessutom är målet att främja en positiv attityd till lärande och kunnandet i mikroföretag, små och medelstora företag och andra organisationer.

Helheten Riksomfattande arbetslivsutveckling innefattar ett samordningsprojekt och riksomfattande projekt. Ett villkor för de riksomfattande projekten är att projektverksamheten kombinerar utveckling av resultatrika verksamhetsformer och främjande av produktivitet och välbefinnande i arbetet. Dessutom förutsätts de riksomfattande projekten samarbeta med samordningsprojektet och använda de indikatorer för att följa upp verksamhetens genomslag som samordningsprojektet krävt. God praxis som skapats i projekten bör om möjligt införas som en del av den nationella verksamheten.

Målgruppen för projekten är företag och organisationer, deras anställda och direktörer inom den privata sektorn, den offentliga sektorn och den tredje sektorn.

Det riksomfattande temat Arbetslivsutveckling samarbetar med det riksomfattande temat Kontinuerligt lärande och social- och hälsovårdsministeriets Utvecklingsprogram för arbetet och välbefinnandet i arbetet (ARBETE2030).

Som finansierande NTM-central för temat är NTM-centralen i Norra Österbotten.

Bedömning av budgetramen: 27,7 miljoner euro.

Länk till innehåll i temat Arbetsutveckling (pdf)

Kontaktpersoner:

NTM-centralen i Norra Österbotten:
Anne-Maaria Kurvinen, anne-maaria.kurvinen(at)ely-keskus.fi, 0295 038 228
Marika Lindroth, marika.lindroth(at)ely-keskus.fi, 0291 037 082

Social- och hälsovårdsministeriet:
Päivi Hämäläinen, paivi.j.hamalainen(at)gov.fi, 0295 163 590

Arbets- och näringsministeriet:
Johanna Slaney, johanna.slaney(at)gov.fi, 0295 047 017