Päijänne-Tavastlands landskapsstrategi 2022–2025

Päijänne-Tavastlands landskapsstrategi för åren 2022–2025 ställer upp landskapets gemensamma mål för framtiden. Strategin bereddes och genomförs tillsammans av flera aktörer i landskapet.

Ta del av Päijänne-Tavastlands landskapsstrategi (pdf, på finska)

Landskapsstrategin, som utarbetas för varje fullmäktigeperiod, innehåller även landskapsprogram-met och strategin för smart specialisering. Tillsammans täcker de Päijänne-Tavastlands kort- och långsiktiga strategiska mål för utvecklingen och åtgärderna för att uppnå målen.

Dragkraft och förnyelse som strategiska prioriteringar

Landskapsstrategin definieras av attraktionskraft och förnyelseförmåga. Päijänne-Tavastlands mål är att förstärka landskapets attraktionskraft. Det lyckas inte utan förnyelseförmåga. Förnyelse förut-sätter inte bara information och resurser utan även en positiv och framåtblickande inställning. End-ast genom att förnyas kan vi få mer invånare, företag och besökare till vårt landskap.

Landskapsprogrammet som härleds ur landskapsstrategin följer strategins prioriteringar och utnytt-jar regionens starka sidor och möjligheter. Den gröna omställningen, dvs. hållbar utveckling, bildar ramen för helheten. Åtgärderna i landskapsprogrammet är

  •     attraktivt landskap för nyinflyttande
  •     landskap som behåller sina invånare och företag
  •     FUI-verksamhet och utbildning som stärker förnyelsen
  •     samarbete möjliggör förnyelse för företag, kommuner och invånare
  •     ett klimatneutralt Päijänne-Tavastland som förnyas 2030

Sport, mat och dryck och tillverkning är spjutspetsarna för den smarta specialiseringen

Till helheten hör också strategin för smart specialisering. Det är fråga om landskapets relativa för-delar inom vilka vår kompetens är som starkast. Spjutspetsarna i Päijänne-Tavastlands strategi för smart specialisering är sport, mat och dryck samt tillverkning. Vi har utsett dem utgående från för-utbestämda kriterier, som bland annat är företag och den FUI-verksamhet och utbildning som redan finns i landskapet. Dessutom ska den smarta specialiseringens spjutspetsar framför allt ha tillväxt-möjligheter och internationell trovärdighet. Principen om hållbarhet är gemensam för alla spjutspet-sar.

Ta del av Päijänne-Tavastlands strategi för smart specialisering (på finska)

Ytterligare information

Juha Hertsi
Utvecklingsdirektör
Päijänne-Tavastlands förbund
Tfn 040 508 6526
fornamn.efternamn(at)paijat-hame.fi