Ansökningsguide 2022 (pdf) 

(Ansökningsguide på svenska uppdateras snart. För tillfället finns en uppdaterad ansökningsguide endast på finska.)